Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Funktionshinder- och brukardialoger

Kvinna skrattar i naturen

Politiker inom Västra Götalandsregionen träffar organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning, patientföreningar samt anhörig- och patientföreningar på flera olika sätt.

Samråd funktionshinder

Samråd funktionshinder startade 1999 och samlar företrädare från föreningar som främjar mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättningar. Samrådet har idag företrädare för tolv föreningar. Syftet med samrådet är att bidra till att tydliggöra hinder för delaktighet och jämlikhet för personer med funktionsnedsättningar i förhållande till den omgivande miljön, och vara ett stöd för Västra Götalandsregionens arbete att undanröja sådana hinder.

Föreningsrepresentanterna utses en gång per mandatperiod genom en utlysning. Beredningen för mänskliga rättigheter beslutar sedan vilka av föreningarna som får platser i samråden. Varje samråd ska bestå av 7–12 företrädare för det civila samhället, 2–3 förtroendevalda från beredningen samt 1–2 tjänstepersoner från avdelning social hållbarhet.

Läs mer om samråd funktionshinder

Hälso- och sjukvårdsstyrelsens brukarråd

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen har ett brukarråd för funktionshinderfrågor. Rådet är ett forum för samråd mellan organisationer för personer med funktionsnedsättning, politiker från hälso- och sjukvårdsstyrelsen (HSS) och tjänstepersoner. I brukarrådet sitter representanter för 12 föreningar.

Läs mer om hälso- och sjukvårdsstyrelsens brukarråd

Hälso- och sjukvårdsnämndernas funktionshinder- och brukardialoger

Hälso- och sjukvårdsnämndernas (HSN) brukardialoger/brukarråd är dialoger mellan ledamöter i nämnden och patient-, brukar- och anhörigorganisationer. Brukardialogerna har inga fasta representanter. Organisationerna bjuds in av nämnden och väljer själva om de vill komma på mötet.

Göteborgs HSN, Östra HSN, Västra HSN och Norra HSN bjuder in mellan 3-42 olika föreningar per dialog.

Södra HSN har istället dialog med personer med funktionsnedsättning via Funktionsrätt Borås, dialog med personer med psykisk ohälsa via Södra Älvsborgs sjukhus och dialog med personer med cancer via Kraftens hus.

Läs mer om hälso- och sjukvårdsnämnderna


Senast uppdaterad: 2020-06-25 14:08