Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Pensionärsråd

Äldre man i sitt vardagsrum

Politiker i Västra Götalandsregionen träffar representanter för pensionärsorganisationer genom det regionala pensionärsrådet samt fem olika pensionärsråd kopplade till hälso- och sjukvårdsnämnderna.

Det regionala pensionärsrådet

Regionstyrelsen samordnar det regionala pensionärsrådet. I rådet deltar två ordinarie ledamöter och två ersättare från regionstyrelsen samt tolv ordinarie ledamöter samt tolv ersättare från pensionärsorganisationerna. Rådet är en fast form av dialog som tillsätts varje mandatperiod. Rådet har minst fyra möten per år.

Rådet består av ledamöter från pensionärsorganisationer som tillhör en rikstäckande organisation, har regional verksamhet i Västra Götaland och är berättigade till organisationsbidrag från Västra Götalandsregionen. Pensionärsorganisationerna fördelar sina ledamöter efter medlemstal och fördelning sker vid inbördes förhandling.

Syfte med det regionala pensionärsrådet:
• stärka inflytandet i övergripande frågor som gäller pensionärer
• verka för att pensionärers frågor beaktas och initiera nya frågor av övergripande karaktär i regionstyrelsen som berör pensionärer
• vara ett forum för ömsesidig information och kunskapsspridning

Hälso- och sjukvårdsnämndernas pensionärsråd

Hälso- och sjukvårdsnämndernas pensionärsråd är möten mellan ledamöter i nämnden och fasta representanter för pensionärsorganisationer. Alla hälso- och sjukvårdsnämnder har pensionärsråd.

  • Göteborgs HSN träffar föreningarna PRO, SKPF, SPF och RPG
  • Västra HSN träffar föreningarna PRO, SKPF, SPF och RPG
  • Östra HSN träffar föreningarna PRO, SKPF, SPF och RPG
  • Norra HSN träffar föreningarna PRO, SKPF, SPF, RPG och FAS
  • Södra HSN träffar föreningarna PRO, SKPF, SPF och FAS

Läs mer om hälso- och sjukvårdsnämnderna


Senast uppdaterad: 2021-11-02 08:19