Potentialstudie för cykling

Kvinna som promenerar vid Alingsås resecentrum

Potentialen för mer hållbar arbets- och skolpendling i Västra Götaland är stor. Av den arbetande befolkningen i regionen kan 37 procent nå sitt arbete inom 30 minuters cykling.

Rapport

Genom att kombinera alla invånares potentiella restider och resvägar från bostad till arbetsplats går det att simulera en möjlig belastning på olika vägsträckor, samt se vilka invånare som kan nå sin arbetsplats inom 15, 20, 30 eller 45 minuter till fots, med cykel eller med elcykel. På samma sätt som för arbetsresor har resvägar studerats för barn, och deras väg till skolan. 

Studien presenteras i en interaktiv rapport, vilket betyder att diagram och kartor är rörliga och möjliga att anpassa. Genom att föra muspekaren över diagram och kartor synliggörs information om innehållet. Det går även att filtrera resultatet per kommunalförbund och tydliggöra hur det ser ut för just din kommun. 

Potentialstudie för cykling - en studie om potentialen för ett ökat hållbart resande

Utskriftsvänlig kortrapport

Stråkstudie

Simuleringar av invånares potentiella restider och resvägar gör det möjligt att svara på flera frågor. Studien kan ge svar på alltifrån hur många som kan nå sitt arbete inom olika tidsintervaller med olika färdmedel, till vilka delar av vägnätet som belastas av pendlare beroende på hypotetiska scenarier. Underlaget kan även användas för prioriteringar av utbyggnad och riktade insatser för ökad andel gång och cykel. Kartan nedan innehåller potentiella belastningsstråk för arbets- och skolpendling vid 30 minuters cykling. För muspekaren över kartan för att se antalet potentiella cykelpassager på respektive vägsträcka. Lagren i kartan går att tända och släcka för önskad kombination.  

Kartan i större format

Karin Ryberg

Projektledare

Telefonnummer

Mobil: 070-020 75 45