Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Arbetslöshet och varsel v 23

Publicerad:

Arbetslösheten i Västra Götaland ökade under vecka 23 (1/6 - 7/6) med 1 700 personer. Första veckan i juni varslades knappt 3 100 personer i Sverige varav 560 i Västra Götaland.

Första veckan i juni varslades knappt 3 100 personer i Sverige varav 560 i Västra Götaland. Det är en ökning jämfört med nivåerna per vecka i maj, men inte lika högt som veckovärdena under mars och april. Totalt under maj varslades 8 600 personer i Sverige varav 2 200 personer i Västra Götaland. Under mars och april varslades 42 400 respektive 26 800 personer i Sverige varav 7 000 respektive 4 600 i Västra Götaland.

Liksom under april och maj har flest varsel under första veckan i juni lagts i tillverkningsbranschen, ca 40 procent av de som varslades i Sverige jobbar inom tillverkningsindustrin. Näst flest varsel har lagts inom Informations- och kommunikationsverksamhet.

Interaktiv varselstatistik

Arbetslösheten ökade med 700 personer 

Arbetslösheten i Västra Götaland ökade under vecka 23 (1/6 - 7/6) med 1 700 personer, vilket är en högre ökning än under någon av majveckorna, men lägre än ökningen första veckan i april. Totalt är 71 700 personer i Västra Götaland öppet arbetslösa eller i program, vilket motsvarar 8,1 procent av arbetskraften (jämfört 6,6 procent i slutet av februari, 6,9 procent i slutet på mars och 7,5 procent i slutet på april).

Störst procentuell ökning av arbetslösheten är det fortsatt för de yngre åldersgrupperna (<30 år). Andelen arbetslösa av arbetskraften i åldersgruppen har ökat från 7,4 procent i början på mars till 10,1 procent. Det motsvarar en ökning av antalet arbetslösa med totalt cirka 6 000 personer.

Strömstad tillsammans med flera kommuner runt Göteborg som Härryda, Mölndal och Öckerö har haft störst procentuell ökning av antalet arbetslösa jämfört med början av mars, i Strömstad har antalet arbetslösa ökat med hela 49 procent. I Strömstad är andelen arbetslösa nu 8,6% vilket är högre än genomsnittet för Västra Götaland (8,1 procent). De övriga kommunerna som haft högst procentuell ökning av antalet arbetslösa, har fortfarande en lägre andel arbetslösa som procent av arbetskraften än genomsnittet för Västra Götaland.

Arbetsmarknadsläget

VGR:s information om stöd till näringsliv och samarbetspartner med anledning av Covid-19

Profilbild av Katarina Ahlin

Katarina Ahlin

Regionutvecklare
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Publicerad: