Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Har klättrat i flera år: Nu toppar VGR:s fordonsflotta miljörankning

Publicerad: Uppdaterad:

Västra Götalandsregionens fordonsflotta delar förstaplatsen med Region Skåne i årets miljöfordonsdiagnos. ”Vi har kommit längst med att ställa om till miljöbilar och det är en viktig signal om att vi är med och driver utvecklingen. Vårt mål är att VGR ska vara fossiloberoende 2020, och 2030 är tanken att Västra Götaland ska vara detsamma”, säger tf miljöchef Lars Karlsson.

Västra Götalandsregionen (VGR) har, tillsammans med Region Skåne, kommit längst bland landsting och regioner med att ställa om sin fordonsflotta till miljöbilar. Det visar årets miljöfordonsdiagnos som granskar kommuner och landsting. Fem av Västra Götalands kommuner kvalar in på topp 18 av alla kommuner i Sverige.
– Vi har legat högt och klättrat uppåt i miljöfordonsdiagnosen under flera år. Det stora genomslaget fick vi när vi beslutade om att alla nya bilar i vår flotta ska vara gas-, el- eller laddhybridbilar. I dag är sju av 10 bilar gasfordon och jag ser att den andelen kommer att öka i takt med att gamla leasingavtal går ut och nya skrivs.
Det säger VGR:s tillförordnade miljöchef, Lars Karlsson.

Fossiloberoende 2020

– Vi i VGR ska bidra till en miljömässigt hållbar utveckling i Västra Götaland. Det innebär också arbete med att minska den egna organisationens miljö- och klimatpåverkan. Målet är att vår organisation ska vara fossiloberoende år 2020. Bilflottan är en viktig komponent i arbetet med att nå det målet, men vi jobbar också med andra delar, som kollektivtrafiken och vår fastighetsenergi, säger Lars Karlsson.
– Om vi kan visa på ett framgångsrikt miljöarbete i våra verksamheter så stärker det vår trovärdighet och visar att vi tar ansvar i arbetet med att skapa en bättre miljö och bättre hälsa – för oss och för kommande generationer. Vi vill engagera alla våra medarbetare i miljöarbetet och har flera olika initiativ i gång för att exempelvis uppmuntra hållbart resande i tjänsten, säger Lars Karlsson.

Fakta

Mer om VGR:s miljöarbete

  • VGR har en miljöplan som omfattar alla förvaltningar och bolag. Miljömålen är indelade i sju områden: energi, kemikalier, livsmedel, läkemedel, medicinska gaser, produkter och avfall och transporter. 
  • Förra året införde Västra Götalandsregionen klimatväxling. Det innebär att en extra avgift nu läggs på tjänsteresor med hög klimatbelastning - flygresor och resor med privat bil. Avgifterna samlas på ett centralt konto och kommer att användas till åtgärder som ska minska vår egen verksamhets klimatpåverkan.
  • I maj i år antogs en ny rese- och mötespolicy. I policyn är miljömedvetenhet ett viktigt inslag. Policyn gäller tjänsteresor och resor som sker på uppdrag av VGR.
  • Nyligen beslutade VGR:s miljönämnd har beslutat om fortsatt finansiering av merkostnaden för inköp av 100 % biogas till VGR:s egna fordon under 2017.

Mer om miljöfordonsdiagnosen

  • Miljöfordonsdiagnosen har genomförts i åtta år. Den redovisar hur långt olika organisationer har kommit i sitt energi- och klimatarbete avseende deras fordonsflottor.
  • Det är Miljöfordon Syd och Bisnode som har genomfört Miljöfordonsdiagnos 2017

Kontakt

Lars Karlsson
TF avdelningschef miljö

lars.olov.karlsson@vgregion.se


Publicerad:
Uppdaterad: