Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Högtryck i det Västsvenska näringslivet

Publicerad: Uppdaterad:

Vårens konjunkturbarometer visar att det råder högkonjunktur i Västra Götalands näringsliv. Det redan starka konjunkturläget från i höstas har stärkts ytterligare i samtliga delregioner och i de flesta branscher. Till hösten förväntar sig företagen att uppgången fortsätter. Situationen fortsätter att se mycket ljus ut för fordonsindustrin. Även inom företagstjänster och byggsektorn spirar optimismen.

-Vårens konjunkturmätning visar på ett urstarkt konjunkturläge och en stark framtidstro bland företagen i Västra Götaland. Det mesta talar för en fortsatt uppgång det kommande halvåret, bland annat till följd av en ökad efterfrågan från omvärlden som gynnar det västsvenska exporttunga näringslivet. På sikt finns det dock en betydande osäkerhet kring världshandelns utveckling, säger Mats Granér, samhällsanalyschef vid Västra Götalandsregionen.

Konjunkturindex för Västra Götaland ligger på +42, en uppgång från +34 hösten 2016. Konjunkturindexet har därmed passerat den nivå som schablonmässigt indikerar gränsen för högkonjunktur. Om de västsvenska företagens bedömningar inför det kommande halvåret slår in, tar de ett ytterligare ett kliv upp på konjunkturkurvan. Prognosen inför våren 2017 pekar mot en uppgång till ett index +54.

Pressmeddelande

Konjunkturbarometer för Västra Götaland

Kontakt

Mats Granér
Samhällsanalyschef
070-570 09 34 
mats.graner@vgregion.se


Publicerad: