Jämställdhetsutbildning för organisationer som söker bidrag

Under hösten erbjuds två tillfällen med utbildning i jämställdhetsintegrering för idéburna organisationer och företagsfrämjande organisationer. Du anmäler dig via Regionkalendern.

Syftet med utbildningen är att stärka organisationers förmåga att arbeta med jämställdhet integrerat i projektens/verksamheternas alla delar. Vi kommer presentera vad jämställdhetsintegrering innebär och diskutera metoder för att integrera jämställdhet i ansökan, planering och genomförande av verksamhet och projekt.

Utbildning i jämställdhetsintegrering för idéburna organisationer
20 september, 09.00 – 12:00

Utbildning i jämställdhetsintegrering för företagsfrämjande organisationer  
12 oktober, 09:00 - 12:00

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:19