Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Forskningsprogrammet Horisont Europa lanserat

Horisont Europas tre huvudinriktningar

Nu är EU:s forskningsprogram Horisont Europa 2021-2027 lanserat. Det ersätter föregångaren Horisont 2020. Svenska företag, forskningsinstitutioner och institut kan liksom övriga i Europa söka medel från de 94 miljarder Euro som finns i potten. De första utlysningarna förväntas publiceras under våren 2021.

Programmet har tre huvudinriktningar, inom vilka projekt kan få finansiering - se Vinnovas illustration ovan:

  • Vetenskaplig spetskompetens
  • Globala utmaningar och europeisk industriell konkurrenskraft
  • Innovativa Europa.

För att uppmärksamma lanseringen av Horisont Europa anordnade Vinnova den 10 februari en digital dag om forskningsprogrammet där de strategiska politiska målen för Horisont Europa presenterades. Medarrangörer var Energimyndigheten, Formas, Forte, Vetenskapsrådet och Rymdstyrelsen.

Under eventet diskuterades även hur en nationell strategi behöver se ut för att skapa ett optimalt svenskt deltagande.

En inspelning av eventet kan ses här 

Horisont Europa - nu lanseras EU:s nya ramprogram för forskning och innovation

Nationell strategi bra för den regionala nivån

Ander Carlberg, avdelningschef för forskning, utveckling och utbildning på Västra Götalandsregion deltog i eventet och talade om regionens drivkrafter och strategier för deltagande i Horisont Europa. Anders Carlberg var tydlig med att en nationell strategi för Horisont Europa även gynnar den regionala nivån. Det ger VGR möjlighet att fokusera på sina specifika regionala möjligheter och styrkeområden, samtidigt som vi kan skapa ett mervärde genom att anpassa våra utlysningar till en gemensam nationell och europeisk inriktning.

- Högkvalitativ forskning, högre utbildning och innovation ska främja samhällets utveckling, välfärd och näringslivets konkurrenskraft. För VGR är en av drivkrafterna för medverkan i Horisont Europa att skapa ett attraktivt forsknings- och innovationsklimat som attraherar både investeringar och kunskap hit till Västra Götaland, menar Anders Carlberg.

Detta ska i sin tur säkerställa att de samhällsutmaningar vi står inför kan hanteras. Det är även nödvändigt att få ny kunskap till regionen om de globala utmaningar som vi står inför och som Horisont Europa ska adressera. För att lösa våra regionala utmaningar behöver vi använda all den samlade globala kunskapen som finns tillgänglig.

Samverkan med Science Parks kan göra medverkan enklare

Anders Carlberg tog även upp att det är positivt för regionens utveckling om deltagandet i Horisont Europa ökar och breddas ytterligare. Kommunerna sitter på viktig kunskap gällande frågor länkade till hållbar samhällsbyggnad som kan ge stort mervärde i projekt inom Horisont Europa. Samtidigt är det en väldig hög konkurrens om EU medlen och därmed en högre tröskel för många aktörer att medverka. För att möjliggöra en ökad medverkan kan regionens Science Park spela en viktig roll i att möjliggöra samverkan mellan näringsliv och kommuner och skapa den kritiska massan för projekt, excellens och kunskapsutbyte som krävs.

Vinnova ordnar utbildningstillfällen

Vinnova kommer under programperioden att ordna flera utbildningstillfällen med mer detaljerad information om utlysningar och innehåll i Horisont Europa för intresserade aktörer.

Anders Carlberg

Avdelningschef FoUU
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Astrid Burhöi

Regionutvecklare
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2021-02-11 15:21