Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Ny regional utvecklingsstrategi för en hållbar utveckling av Västra Götaland

Regionfullmäktige beslutade den 16 februari om en ny regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland för perioden 2021-2030. Den regionala utvecklingsstrategin är en övergripande strategi för det gemensamma regionala tillväxt- och utvecklingsarbetet i Västra Götaland.

Helena Lundberg Nilsson, Regionutvecklingsdirektör på Västra Götalandsregionen, berättar mer om beslutet och strategin i videon.

- Frågorna som finns med i strategin handlar om hur vi ska skapa förutsättningar för våra barn och unga att fullfölja sina studier, hur vi ska klara av samhällsutmaningen som elektrifiering och digitalisering innebär, hur vi ska jobba med cirkulära affärsmodeller och vår infrastrukturutveckling. Vi måste utmana oss själva och andra för att få till en utveckling som leder till hållbarhet, säger Helena Lundberg Nilsson.

Den 4 mars kommer en digital kick off för genomförandet av strategin att hållas. Mer information om den och anmälan finns på webbsidan www.vgregion.se/vg2030

Arbetet med att ta fram strategin

Den regionala utvecklingsstrategin ska bidra till Västra Götalands utveckling. Alla som bor och verkar i Västra Götaland ska kunna leva ett gott liv. Nyckeln till Västra Götalands långsiktiga attraktivitet och konkurrenskraft är den gemensamma förmågan att vara innovativ och ställa om till ett hållbart samhälle.  

Strategin är samlad och sektorsövergripande och beskriver mål och långsiktiga prioriteringar för områden där takten i omställningen behöver öka fram till 2030. Den fokuserar på områden som utvecklas genom samarbete mellan organisationer och sektorer samt samverkan mellan lokal, regional, nationell och internationell nivå. 

För att den regionala utvecklingsstrategin ska vara relevant och angelägen för kommuner, näringslivet, det civila samhället, myndigheter, akademin och andra organisationer som arbetar för Västra Götalands utveckling har strategin tagits fram i bred delaktighet.


Senast uppdaterad: 2021-02-17 11:13