Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Reviderad påverkansagenda 2020 antagen för Västra Götalandsregionen

Publicerad: Uppdaterad:

Nu finns den nya påverkansagendan för Västra Götalandsregionen 2020 med de viktigaste frågorna som prioriteras av regionstyrelsen för samtal mellan Västsverige och andra aktörer.

I mars 2018 antog regionstyrelsen Extern påverkansagenda för Västra Götalandsregionen (VGR) 2018-2021. Den har nu reviderats för att fortsatt fokusera på de frågor som regionstyrelsen prioriterar. 

De mest prioriterade områdena för den externa påverkansagendan för 2020:

  • Regional kompetensförsörjning
  • Infrastruktursatsningar i Västra Götaland
  • En översyn av Patientdatalagen
  • EU-budget för Västra Götaland
  • Elektrifiering av transportsektorn
  • Harmonisering av statsstödsregler.

Extern påverkansagenda för VGR 2020

Utgångspunkt för aktiviteter och dialoger

Den externa påverkansagendan för VGR är styrande för aktiviteter och dialoger med nationell och europeisk nivå. Det ger goda resultat att fokusera på ett antal frågor med tydligt formulerade budskap.

- Tydliga budskap och prioriteringar underlättar också samverkan med andra västsvenska aktörer som tillsammans med Västra Götaland agerar för gemensamma intressen. En påverkansagenda möjliggör att vi talar med en gemensam västsvensk röst, säger Staffan Lund, enheten för externa relationer.

Som samhällsaktör har VGR ansvar för att driva på utvecklingen i  en riktning som gynnar Västra Götaland och invånarnas intressen, men också bidra till samhället i stort utanför vår egen regionala gräns. Påverkansarbetet handlar om nationella och europeiska frågor utifrån ett västsvenskt perspektiv.

Den nya agendan ersätter den tidigare påverkansagendan som gällde för åren 2018-2021.

Externt påverkansarbete

Staffan Lund

Regionutvecklare
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Publicerad: