Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Skagerraks möjligheter i fokus i nytt norsk-svenskt samarbete

Porträtt politiker
Från vänster i bild: Siv Henriette Jacobsen, fylkesrådsleder, Viken fylkeskommune, Tone E. Hansen, leder huvudutvalg for naering og reiseliv, Vestfold og Telemark fylkeskommune Kristina Jonäng och Bijan Zainali, båda regionråd i Västra Götalandsregionen

Västra Götalandsregionen har tillsammans med Vikens Fylkeskommune, Vestfold og Telemarks fylkeskommune och organisationen Svinesundskommittén enats om att bilda Politiskt Forum Skagerrak. Gemensamt ska forumet verka för ett friskt och produktivt Skagerrak, där havet är en tydlig resurs för att skapa hållbar utveckling.

Politiskt Forum Skagerrak kommer att arbete för att främja näringslivsutveckling och adressera målkonflikter mellan miljömässig, social och ekonomisk hållbar utveckling inom de marina och maritima näringarna.

Behov av ökad synlighet

Politisk samverkan mellan Sverige och Norge har uppmärksammats sedan tidigare, både av näringslivet och akademin i Interreg-projektet Maritim Gränsforum Skagerrak, som precis har avslutats. Behovet av att öka synligheten på Skagerraks maritima näringar, möjligheter och utmaningar både nationellt och internationellt axlas nu av Västra Götalandsregionen.

 - Forum Skagerrak behövs för att göra vårt gemensamma hav mer synligt. Det finns stora möjligheter att utveckla marina näringar i Skagerrak, samtidigt som det återstår flera miljömässiga utmaningar, menar Kristina Jonäng, ordförande regionutvecklingsnämnden, Västra Götalandsregionen.

Gränsöverskridande samarbete

Forumets uppdrag är att vara ett forum för information, dialog, och koordinering om gemensamma utmaningar och möjligheter. Forumets medlemmar ser en stor potential med att arbeta med det näringsliv som nu växer fram på båda sidor gränsen, inte minst med koppling till ny och spännande sjömat. Syftet är att stödja utvecklingen av ny marin livsmedelsproduktion, maritim industri och att möjliggöra för fler arbetstillfällen inom dessa områden.

 -  Västra Götalandsregionen ska vara en av Europas ledande maritima regioner med lösningar inriktade på innovation samt miljöanpassad och hållbar utveckling. För att uppnå detta behöver vi arbeta gränsöverskridande i Skagerrak och koppla samman frågor kring näringslivsutveckling, miljö och social hållbarhet inom och mellan våra regioner, säger Bijan Zainali, vice ordförande i regionutvecklingsnämnden, Västra Götalandsregionen.

Forumet har sitt första möte i oktober 2022. Politiskt Forum Skagerrak - Blå Tillväxt (svinesundskommitten.com)

Fotot är taget vid Skagerrak-konferensen 4 maj 2022 i Strömstad. (Länk till Skagerrakkonferensen)

Astrid Burhöi

Regionutvecklare

Senast uppdaterad: 2022-07-26 10:52