Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Möte på hög nivå om kompetensförsörjning

Publicerad: Uppdaterad:

En delegation med fyra statssekreterare från fyra av regeringens departement träffade Västra Götalandsregionen och Region Östergötland 19 juni i Linköping för ett samtal om framgångsrikt regionalt arbete med kompetensförsörjning.

Samtalen handlade om centrala delar i kompetensförsörjningsarbetet idag och framåt. Bakgrunden är att den regionala nivån kan bidra till förbättrad matchning på arbetsmarknaden jämfört med en fördelning av resurser utefter statliga, nationella bedömningar. Sedan 2010 har Västra Götalandsregionen tillsammans med kommunerna arbetat med ett regeringsuppdrag rubricerat ”kompetensplattformen”.

Fokus på mötet låg på regionala analyser och prognoser, utbildningssamverkan över kommungränser, samverkan med näringslivet regionalt och delregionalt samt samverkan med myndigheter kopplade till frågorna.

Framgångar i Västra Götaland och Östergötland

- Västra Götalandsregionen och Region Östergötland) är två regioner som har varit med länge, och har valt att investera i arbetet med kompetensförsörjningsfrågor. Men vi ser hinder på vägen, och kräver förbättrad samverkan med regeringen och kommunerna, säger Anders Carlberg, FoUU-chef på Västra Götalandsregionen.

Samtalen handlade bland annat om regionernas roll att samla de olika aktörerna regionalt, det regionala ledarskapet som bygger mycket på samverkan med olika aktörer, samt olika pågående utredningar inom olika politikområden.

Hittills har man adresserat flera av frågorna till tre departement; utbildning- arbetsmarknads- och näringsdepartementet. Men vid detta möte deltog även socialdepartementet som specifikt arbetar med kompetensförsörjning inom hälso- och sjukvårdssektorn.

Tillväxtverket presenterade sitt arbete med kompetensförsörjningsfrågor samt  presenterade sitt förslag till riktlinjer och rekommendationer för den regionala kompetensförsörjningen  som nyss skickats till regeringskansliet.

Medverkande under dagen

Fyra statssekreterare representerader regeringen. För näringsdepartementets räkning deltog Elisabeth Backteman. Utbildningsdepartementet representerades av Erik Nilsson och Karin Röding och från socialdepartementet närvarade Agneta Karlsson. Dessutom deltog representanter från arbetsmarknadsdepartementet och Tillväxtverket. 

Från Västra Götalandsregionen medverkade politiker Ulf Eriksson, vice ordförande i regionutvecklingsnämnden (RUN) och från koncernstab regional utveckling FoUU-chef Anders Carlberg och regionutvecklare Marja-Leena Lampinen. Även Björn Hellsten, VD Validering Väst deltog vid samtalen.

Kompetensförsörjning

Anders Carlberg

Avdelningschef

Publicerad: