Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Stort intresse när förslaget till nästa regionala utvecklingsstrategi skulle diskuteras

Publicerad:
Bild från panelsamtalet. Från vänster: Bo Norrman, Magnus Haggren, Sofia Ström, Nicklas Simonsson och Helena Lundberg Nilsson

Över 190 personer såg webbinariet som Västra Götalandsregionen (VGR) tillsammans med Reväst anordnade 7 maj. Ämnet var förslaget till ny regional utvecklingsstrategi (RUS) för Västra Götaland 2021-2030 som är ute på remiss.

Helena Lundberg Nilsson, regionutvecklingsdirektör i VGR, inledde webbinariet med att prata om covid-19 och dess effekt på samhälle och näringsliv och vikten av att vi har det som utgångspunkt i diskussioner om strategin. Innehållet i RUS:en, även om den togs fram innan nuvarande kris, i allra högsta grad är relevant fortfarande:

- När vi började arbetet med RUS:en och när vi gjorde analyser så gjorde vi det innan covidkrisen. Vi pratade om att kunna vara ett föredöme för omställning, att vara robusta när förutsättningarna för vår utveckling ändras. Strategiförslaget handlar om hur vi kan vara det hållbara samhället, göra snabb omställning, jobba med kompetensväxling, grön innovation och social inkludering på nya sätt. Även om den här krisen är väldigt tung och svår så gör kriser också att man blir lite mer redo och lite mer snabbfotad för att göra de stora omställningarna.

Helena avslutade med att påpeka att vi är i ett svårt läge men att vi också har en möjlighet att rusta oss och agera och att den regionala utvecklingsstrategin är ett viktigt verktyg för det, men att det förutsätter att vi agerar tillsammans: kommuner, näringsliv, civilsamhälle, lärosäten, myndigheter och Västra Götalandsregionen.

Presentation av förslaget

Processledarna Maria Jakobsson och Hanna Jönsson som är ansvariga för framtagandet av strategin i Västra Götalandsregionen presenterade de viktigaste delarna i RUS:en men också för genomförandet av strategin på sikt.

- För att den här strategin ska fungera som en vägvisare och en riktning så är det viktigt att vi tillsammans, alla aktörer som berörs, är med och sätter innehållet i strategin, säger Maria Jakobsson. Under 2019 har vi tillsammans med många utav er som lyssnar här idag arbetat och diskuterat för att försöka att hitta prioriteringarna i strategin.

- Strategin får ingen verkan om vi inte får ett genomförande som är kraftfullt och där vi tillsammans åstadkommer saker. Det kräver en kontinuerlig dialog och kontinuerlig samverkan. I genomförandet behöver vi hela tiden basera det vi gör på kunskap och analys. Vi behöver följa upp och utvärdera och lära oss av det, säger Hanna Jönsson. Vi har olika roller, resurser och finansiella verktyg men det är när vi kan komplettera dem och får tillsammans det som vi kan få fart i arbetet.

Representanter från organisationer fick möjlighet att ge sina reflektioner på strategin

En panel bestående av representanter från bland annat Boråsregionen, GU Ventures och Göteborgs stad fick ge sin syn på förslaget.

Magnus Haggren, Boråsregionen, om det övergripande perspektivet i strategin:

- Det jag tycker är bra med den här strategin är att den är mer öppen. Det visar en tydlig omställningsriktning som jag hoppas att vi alla kan ställa oss bakom. Men den skapar också förutsättningen för att man delregionalt, lokalt, civilt, ska kunna känna att man kan vara med och bidra. Det innebär att top-down perspektivet med styrning har man rastat bort och istället kan man få kraften underifrån. Nu är det upp till oss i hela länet att också bidra och ta chansen att kunna göra det.

Sofia Ström, GU Ventures, om det övergripande perspektivet i strategin:

- Jag är glad att man ser en tydlig riktning och att målet också inkluderar alla tre hållbarhetsdimensionerna. Vi behöver gå igenom en stor transformation och vi behöver som region våga vara modiga och ta beslut och vi behöver den här nya inriktningen. Jag ser att den här situationen vi är i nu är en möjlighet att prioritera de innovationer som bidrar till en hållbar utveckling och ett hållbart samhälle. Jag ser fram emot hållbarhetsbedömningen och det man ska göra under det fortsatta arbetet.

Nicklas Simonsson, Göteborgs stad, kommenterade bland annat prioriteringen av kompetensförsörjning:

- Kompetensförsörjningen är ett ekosystem för lärande men det handlar också om demokrati – att tillgängliggöra lärande för alla, oavsett vilken nivå man befinner sig, och det kan man se nu i den här nya skrivningen. Det är väldigt lätt att alltid titta på spetskunskap och talangjakt, men det är också en baskunskap man måste ha och speciellt nu när omställningen sker. Inte bara i samhället och digitaliseringen utan också krisen vi befinner oss i. Vi behöver hantera saker på ett nytt sätt och då måste lärandet finnas på alla nivåerna.

Se webbinariet i efterhand

Du kan ta del av webbinariet och hela diskussionen kring förslaget här eller på Reväst Youtube-kanal

Mer information om arbetet med strategin och remisshandlingarna finns på vgregion.se/samtalvg2030


Publicerad: