Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Tuff situation i Strömstad –kraftsamling för norra Bohuslän

Publicerad: Uppdaterad:
Strömstad vy över vatten med båtar i förgrunden och byggnader i bakgrunden
Fotograf: Kristina Gillerstadt

Regionutvecklingsnämnden (RUN) har beviljat ytterligare 1,5 miljoner (totalt 2 miljoner) till Strömstads kommun för att stödja det omställningsarbete som nu pågår till följd av pandemins konsekvenser för arbetsmarknad och näringsliv.

Strömstad, som ligger intill norska gränsen, lever i stor utsträckning på gränshandeln och på turism – branscher som i det närmaste har försvunnit under pandemin.

Kommunen hör till de områden i Sverige som ekonomiskt drabbats hårdast. Tidigare har smittspridningen legat på en relativt låg nivå men i början av februari införde Strömstads kommun lokala restriktioner sedan antalet nya fall fördubblats, med striktare lokala gränsrestriktioner som följd. Gränshandeln har tappat omkring 95 procent av omsättningen och omsättningen och fortsätter den utvecklingen riskerar andelen arbetslösa bli uppåt 20 procent. Med offentligt stöd kommer nu ett omställningskontor på plats som på sikt ska bredda kompetensen och företagandet och på så vis minska sårbarheten.

- Pandemin gör att Strömstad befinner sig i ett mycket utsatt läge på grund av sitt beroende av gränshandeln. Västra Götalandsregionen har möjlighet att stötta på kort sikt men även i ett längre utvecklingsperspektiv där Strömstad med partners kan utveckla de styrkeområden som finns i norra Bohuslän, inte minst besöksnäringen och de maritima näringarna, säger Anders Carlberg, FOUU-chef i VGR.

Omställningskontor ska samordna insatserna

Projektet Stärkt kapacitet Omställning Norra Bohuslän syftar övergripande till att hålla ihop ett omställningsarbete och stödja de olika utmaningar som näringslivet står inför som en följd av den pågående pandemin. Projektet inrättas som ett omställningskontor, med en projektledning som samordnar omställningsarbetet. På kort sikt handlar det om att stödja en omställning för företag och anställda som drabbats av pandemins effekter i Strömstad och norra Bohuslän.

I ett längre perspektiv är ambitionen att projektet kan bidra till etablering av en utvecklingsnod som en del i en ”Kraftsamling för norra Bohuslän”, med fokus på ett antal styrkeområden. Dessa styrkeområden omfattar bland annat ett handelsnav med potential inom digitalisering och utveckling av e-handel, logistiklösningar med fokus på hållbar miljöteknik och en utveckling inom bland annat hållbar besöksnäring och marina och maritima näringar.

För att möta situationen är behovet av omställning och samordning mellan lokala, regionala och nationella aktörer stor. Projektet har även beviljats finansiering från Tillväxtverket och ska pågå till den 31 januari 2023.

Samverkan med flera projekt 

Det pågår ett flertal projekt som på olika sätt syftar till strategisk kompetensförsörjning och omställning på arbetsmarknaden inom både Fyrbodal och de andra delregionerna, vissa med finansiering från regionutvecklingsnämnden. Här ser VGR att det är angeläget att projekten utvecklar samverkansytor för samordning av insatser och bättre effekt.

Fakta

I slutet av januari var 73 800 personer i Västra Götaland öppet arbetslösa eller i program, vilket motsvarar 8,3 procent av arbetskraften, jämfört 6,6 procent i slutet av februari 2020. I Sverige har under samma period andel arbetslösa ökat från 7,4 procent till 8,8 procent.

Under hösten 2020 minskade dock arbetslösheten både i Västra Götaland och Sverige, efter flera månader av kraftig uppgång sedan pandemins början i mars. I Strömstad fortsatte arbetslösheten att öka även efter sommaren och är nu dubbelt så hög som innan krisen, 11,4 procent är öppet arbetslösa eller i program jämfört med 5,7 procent i slutet på februari 2020.

Det finns också en stor risk för ytterligare omfattande uppsägningar och nya varsel de närmaste månaderna, vilket gör att arbetslösheten riskerar öka till uppåt 20 procent av arbetskraften.

 

Läs mer på Strömstads kommuns webbplats

Anders Carlberg

Avdelningschef FoUU
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Maria Nordh

Regionutvecklare
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Publicerad:
Uppdaterad:
Senast uppdaterad: 2021-02-11 17:23