Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Utrikeshandelsministern nöjd med regionala exportinsatser

Publicerad:
Frderik Johanssomn  FOV Fabrisc berättar om verksamheten för utrikeshandelminister Anna Hallberg (S) och regionråden Kristina Jonäng och Bijan Zainali

Regeringen lanserade i december 2019 en ny export- och investeringsstrategi. Utrikeshandelsminister Anna Hallberg befinner sig just nu på en exportturné i landet med fokus på hur den regionala exporten kan öka.

- Västsverige är extremt beroende av export. Vi lever på konkurrensfördelar i produkter med hög kvalitet och stort miljöansvar. Det är angeläget att företagen i Västra Götaland kan öka sin konkurrenskraft, för att främja både miljö och tillväxt, understryker Kristina Jonäng (C), ordförande i regionutvecklingsnämnden.

Utrikeshandelsminister Anna Hallberg reser just nu Sverige runt och besöker alla regioner inom ramen för kampanjen Hela Sverige Exporterar. Igår kom turen till Västsverige och Borås.

Vikten av att satsa på hållbarhet betonades som en av tre viktiga delar av Nationella exportstrategin, där svensk - och västsvensk - produktion och produkter ofta har ett försprång. Det lyftes även i diskussionerna med företagen. 

Samtal med exportfrämjare och företag

På programmet var både studiebesök på företaget FOV Fabrics AB i Borås för att ta del av hur de arbetat med att öka exporten samt träffa anställda och företagsledning och rundabordssamtal med företrädare från myndigheter, det lokala och regionala näringslivet - här främst textilbranschen- samt fackförbund, branschorganisationer, Västra Götalandsregionen och Borås Stad.

Inbjudna företag lyfte sina erfarenheter och önskemål om stöd för att öka exporten och Västra Götalandsregionen, som var värd för studiebesöket gav en bild över hur vi idag arbetar med vissa exportstöd som är unika i Sverige.

Svensk välfärd bygger på export

- Utrikeshandelsminister Anna Hallberg betonade att arbetet med att stärka Sverige som exportnation startar lokalt och regionalt. Hon underströk behovet av att den nationella nivån stödjer arbetet med regionala exportcentra, berättar Kristina Jonäng efter mötet.

I samtalen med några av de svenska exportföretagen idag framkom en oro över att världen tenderar att bli mer protektionistisk. Det behövs en fortsatt stark svensk röst för frihandel. Samtidigt konstaterades att svensk välfärd bygger på utlandskontakter och omfattande export, fortsätter hon.

Fortsatt samverkan kring export behövs

- Det är helt uppenbart att frågan om en välfungerande expertstrategi handlar om att bygga underifrån och stödja uppifrån, något som ministern häll med om, säger Bijan Zainali (S), regionråd och andre vice ordförande i regionutvecklingsnämnden. Vi var också ense om vikten av export för både landets, regionens och välfärdens ekonomi.

- Det är viktigt med resurser på den nationella nivån för att smörja systemet och samverka med regionerna, som har ansvaret för regionalutveckling.

VGR kan vara pilot för regional strategi

På mötet kom det upp att Västra Götalandsregionen är beredd att vara pilot för att ta fram en regional export- och investeringsstrategi, något som Anna Hallberg var positiv till. Hon ansåg att VGR är en förebild för hur man arbetar med just regional utveckling, och gav uppdraget att återkomma med förslag om hur den regionala exportsamverkan kan utvecklas.

Ikon för telefonnummer
[Missing text '/kiv/phonenumber' for 'Swedish']

Publicerad: