Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Västra Götalandsregionen flyttar fram positionerna inom life science

Publicerad: Uppdaterad:
Person som arbetar med provrör

Regionstyrelsen fastställde 15 juni Västra Götalandsregionens plan för att genomföra den nationella strategin för life science (från december 2019) där man beskriver de prioriterade målen för Västra Götaland till år 2024.

Planen ska bidra till att stärka, strukturera och prioritera arbetet för att främja utvecklingen inom life science. Västra Götalandsregionen (VGR) är en av Sveriges stora life science-regioner och har ambitionen att ta en ledande roll för att realisera den nationella life science-strategin.

VGR har därför arbetat fram en plan för implementering av den nationella strategin. Syftet med planen är att underlätta arbetet med att förstärka, strukturera och prioritera Västra Götalandsregionens arbete inom life science till och med år 2024.

Västverige har mycket att bidra med inom life science

- Life science-området är extra viktigt för VGR som har i uppdrag både att driva hälso- och sjukvård och regional utveckling. Västra Götaland kan dra nytta av en stärkt life science-sektor då det möjliggör en positiv utveckling av såväl hälso- och sjukvården som näringslivet. Genom att prioritera och välja ut de mål där VGR har bäst förutsättningar att vara drivande, bidrar vi till den nationella life science-utvecklingen, säger regiondirektör Ann-Sofi Lodin. Både i den nationella planen och den regionala implementeringsplanen ligger stort fokus på att bättre nyttja hälsodata och precisionsmedicinens fördelar.

Västsvensk life science positionerar sig väl på den nationella kartan och har mycket att bidra med när det gäller att göra Sverige till en ledande life science-nation.

 - Planen tydliggör behovet av att fortsatt stimulera och underlätta forsknings- utvecklings- och innovationssamverkan mellan sjukvård, akademi och näringsliv. Därigenom stärker vi det västsvenska life science-klustret och bidrar till en ökad attraktionskraft för Västra Götaland, säger regionutvecklingsdirektör Helena L Nilsson.

Samverkan i fokus

Samverkan inom Västra Götaland såväl som mellan Västra Götalandsregionens förvaltningar och externa aktörer är prioriterat i planen.

För att även i framtiden kunna ge patienterna sjukvård av högsta klass, krävs fokus på såväl klinisk forskning och innovation som kompetensförsörjning, men även samverkan med externa aktörer, säger Sahlgrenska universitetssjukhusets sjukhusdirektör Ann-Marie Wennberg Larkö.

Planen har arbetats fram i samarbete mellan representanter för hälso- och sjukvård, regional utveckling och Sahlgrenska universitetssjukhuset och har samma giltighetstid som regeringens forsknings- och innovationspolitiska proposition, det vill säga åren 2021-2024.

Notis om beslut i regionstyrelsen 15 juni 2021

Regional plan för life science
En nationell strategi för life science, Näringsdepartementet

Jenny Almkvist

Regionutvecklare
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Publicerad:
Uppdaterad: