Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Framtid Västra Götaland 2019 – Ledarskap och samverkan i en tid av omställning

Sverige och Västra Götaland står inför komplexa samhällsutmaningar inom alla sektorer som kräver tvärsektoriella lösningar och nya arbetssätt. Klimatförändringar, social hållbarhet, global konkurrenskraft och kompetensförsörjning inom både offentlig och privat sektor är några av de stora framtidsfrågor vi behöver möta tillsammans.

Årets konferens är en del i processen med att ta fram nästa regionala utvecklingsstrategi för Västra Götaland, som ska gälla fram till år 2030. 
Hur kan vi med våra olika styrkor, perspektiv och förutsättningar skapa en hållbar utveckling? Hur kan ett modigt, gemensamt ledarskap ta oss dit?

Målgrupp 

Konferensen riktar sig till de som ansvarar för eller arbetar med framtidens utvecklingsfrågor inom offentlig och privat sektor. Såväl politiker, tjänstemän som företrädare för civilsamhälle, näringsliv och akademi är välkomna.

Konferensen kommer att sändas live

Konferensen kommer att livesändas så att du kan ta del av den även om du inte är på plats. På den här webbsidan kommer du att kunna se livesändningen. Här är programmet för dagen som livesänds:

 • 8.30-9.45 Frukostseminarium med Klimat 2030 - Västra Götaland ställer om 
 • 10.00-10.25 Inledning av regiondirektör Ann-Sofi Lodin och regionutvecklingsnämndens ordförande Kristina Jonäng 
 • 10.25-11.05 Åsa Lundquist Coey: Leda i förändring – att navigera i hög komplexitet
 • 11.05-11.35 John Holmberg: Hur kan omställningsarbete gå till i praktiken?
 • 11.45-12.45 Panelsamtal: Framtidens ledarskap, vad är det?
 • 15.00-15.30 Sara Damber: Modigt ledarskap skapar empati i systemen
 • 15.30 Panelsamtal: Vad händer nu? Hur går vi vidare?
 • 15.50-16:00 Avslutning med regionutvecklingsdirektör Helena L Nilsson

Sociala medier

Du kan följa konferensen under #FramtidVG. På Facebook heter vi Utveckling Västra Götaland och på Twitter @VGR_Regionalutv. Ladda ner appen VGR Möten som kommer att användas under konferensdagen, en eventkod kommer att skickas ut innan konferensen.

Våra föreläsare och seminarier under dagen

Åsa Lundquist Coey: Leda i förändring – att navigera i hög komplexitet


Åsa är Sveriges första Doktor (Ph.D) i Management & Complexity. Hon specialiserar sig på skillnaden mellan ideal och verklighet i arbetslivet och på vad som är verkligt komplext: mänskliga interaktioner som präglas av oro (inför det osäkra och oförutsägbara) och makt. Åsa kommer att hålla en inspirerande och utvecklande föreläsning om hur vi navigerar i alltmer komplexa organisationslandskap.

John Holmberg: Hur kan omställningsarbete gå till i praktiken?

John är professor i fysisk resursteori och han har Sveriges första UNESCO-professur i lärande för hållbar utveckling. Han forskar inom hållbar omställning och är en av grundarna till Chalmers Initiative for Innovation and Sustainability Transitions. Johns föreläsning kommer att visa på behovet att skilja mellan olika logiker i omställningsarbetet samt presentera en process, som kan reducera onödig osäkerhet så att kraften kan ägnas åt den väsentliga osäkerheten.

Sara Damber: Modigt ledarskap skapar empati i systemen

Sara är en av Sveriges mest framstående sociala entreprenörer. Hon har grundat Friends som är världsledande i sitt arbete mot mobbning och diskriminering i skolor och Reach For Change, ett inkubatorprogram som stöttar sociala entreprenörer. Sara kommer att prata om det demokratiska underskottet, barnperspektiv och empati i systemet. Hur modigt ledarskap krävs för att leda i en svårnavigerad värld som är i ständig förändring.

Valbara workshops och seminarier

När du anmäler dig får du välja en workshop eller ett seminarium att delta i under eftermiddagen. Det är begränsat antal platser, så anmäl dig i god tid för att säkerställa din plats. Beskrivning av varje workshop/seminarium ser du när du anmäler dig.

 1. Öppenhet och medskapande för att hantera komplexa samhällsfrågor – att göra nytt och annorlunda
 2. Delat beslutsfattande med barn och unga – vågar vi?
 3. One solution fits all? Om olika platsers förutsättningar och hur vi skapar policys som möter olikheterna
 4. Backcastingmetodens fyra rum- förmågan att tänka bortom existerande strukturer och system 
 5. Omställning! Hur snabbt kan det gå att ställa om till en hållbar samhällsutveckling?
 6. Väderkatastrofer, cyberattacker eller pandemier -hur kan vi förbereda oss för det okända genom en risk- och robustanalys?
 7. Från ord till handling - hur får vi genomförandekraft i klimatomställningen?
 8. Talar Västra Götaland med en gemensam röst?

Vad är Framtid Västra Götaland?

Framtid Västra Götaland är ett initiativ inom ramen för Västra Götalandsregionens strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland VG2020.

Syftet med konferenserna är att erbjuda kommunala, regionala och nationella aktörer, civilsamhälle och näringsliv en arena för ökad kunskap och samsyn kring utmaningar och lösningar för olika framtida regionala utvecklings- och tillväxtfrågor.

Framtid Västra Götaland - tidigare års konferenser 

Senast uppdaterad: 2019-11-18 09:43