Innovation för omställning och konkurrenskraft

Årets konferens handlar om hur vi kan vässa våra verktyg för innovation – tillsammans och i hela Västra Götaland. Västra Götalandsregionen hälsar välkommen till Framtid Västra Götaland 2018!

Innovation är viktigare än någonsin för att vi ska kunna klara vår tids stora samhällsutmaningar. Vi ser bland annat pågående klimatförändringar och en åldrande befolkning med ett växande behov av vård och omsorg. Men utmaningar rymmer också stora möjligheter. Hur skapar vi tillsammans förutsättningar för innovativa lösningar som kan bidra till svensk konkurrenskraft? Och som skapar värde och ett gott liv för alla som lever och verkar i Västra Götaland?

Konferensen går av stapeln tisdag 4 december på Svenska Mässan i Göteborg.

Konferensen är fullbokad och anmälan är därmed stängd. För att fler ska kunna delta kommer vi att livesända förmiddagen härifrån.

Program   Anmälan

Vad är Framtid Västra Götaland?

Framtid Västra Götaland är ett initiativ inom ramen för Västra Götalandsregionens strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland VG2020.

Syftet med konferenserna är att erbjuda kommunala, regionala och nationella aktörer, civilsamhälle och näringsliv en arena för ökad kunskap och samsyn kring utmaningar och lösningar för olika framtida regionala utvecklings- och tillväxtfrågor.

Läs mer om Västra Götaland 2020 - strategi för tillväxt och utveckling

Vad gör VGR inom regional utveckling?

En hållbar regional utveckling skapar bättre möjligheter att finansiera och utveckla välfärden.

Framgångsrika företag och nya jobb, bra kommunikationer, rikt kulturliv, utbildningstillfällen och minskad miljö- och klimatpåverkan. Det är några av målen för VGR:s insatser som sker genom flera nämnder och kommittéer inom området regional utveckling, tillsammans med aktörerna i Västra Götaland.

Regional utveckling


Senast uppdaterad: 2018-11-13 14:46