Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Samspelet stad-land är avgörande för en hållbar utveckling i hela Sverige

Fullsatt sal, skarpa intellekt och intensiva diskussioner under ett mättat program i Framtid Västra Götaland 2017. Samtalet på scen kretsade kring samspelet stad och land, ur olika perspektiv och infallsvinklar. Medverkade gjorde bland annat Elisabeth Backteman, statssekreterare hos jordbruksminister Sven-Erik Bucht, journalisten och författaren PO Tidholm, norska Traenas utvecklingschef Moa Björnson och Lina Bjerke, doktor i nationalekonomi.

Birgitta Losman, ordförande i regionutvecklingsnämnden, Västra Götalandsregionen inledde dagen. Hon tog bland annat upp att synen på landsbygden är föråldrad. - Det gamla synsättet går ut på att det är synd om landsbygden, som därför behöver kompenseras. Men det här stämmer inte – landsbygden är tvärtom en resurs. Och samspelet mellan stad och land är idag ett mål i vår budget.

Alla lösningar finns inte i staden 

- Det gamla tankesättet innebär också att stadsutveckling och landsbygdsutveckling är tudelat. Men när det till exempel gäller livsmedel, energi och klimatfrågorna finns inte alla lösningar inne i staden. Samspelet stad - land är helt enkelt avgörande för att vi ska få en positiv, hållbar utveckling!  Och det är starkt att se representanter från både Gullspång och Göteborgs Stad tillsammans med oss här på konferensen, för det blir kunskapshöjande när vi alla ingår i samtalet! Västra Götalandsregionen vill vara en modell för hur man arbetar med samspelet stad och land - men vi sitter inte på alla lösningar och därför måste vi lyssna in omvärlden för att vara säkra på att vi är på rätt spår.

Birgitta Losman nämner att det regionala arbetet behöver synkas med den nationella nivån – så att satsningarna stämmer överens.

Elisabeth Backteman instämmer i att utvecklingsarbetet måste finnas i alla led. - Stad och land behöver varandra! Till exempel när det gäller att rädda klimatet – bio-baserade råvaror finns ju ute på landsbygden. Så samspelet är en överlevnadsfråga! Men vi måste göra detta tillsammans – på nationell, regional och lokal nivå. Och alla drivkrafter i samhället – från politik, akademi, näringsliv och civilsamhälle - behöver vara delaktiga.

Västra Götaland ett Sverige i miniatyr

- Jag vill egentligen inte lyfta fram en specifik region, men Västra Götalandsregionen är ju ett Sverige i miniatyr sett till sin geografi, befolkningssammansättning och näring. Därför är jag väldigt glad över att regionen vill ta fram en modell för hur samspelet stad-land ska se ut och genom det gå i bräschen. Det är viktigt med höga ambitioner!

Lina Bjerke menade att konferensen och själva samtalet är betydelsefullt i sig, då staden oftast är normen och att man oftast inte ens har argumenten klara för sig – till exempel varför en inkluderande regional politik är så pass avgörande för samhällsutvecklingen i stort. - Många kommuner har precis råd att hålla näsan ovanför vattenytan – därför måste staden, som till exempel Göteborg, vara en motor och ta ett ansvar för att driva frågorna vidare.

Klyftor skapar demokratiskt undertryck

PO Tidholm lade ännu ett raster på dagens ämnen. - Vi har alltför länge tänkt på Sverige som ett homogent samhälle - men frågan är hur pass inkluderade människor egentligen känner sig? Vi har ännu inte identifierat samhällsklyftan i Sverige eller tagit frågan på allvar - men alla typer av ojämlikhet är farligt. Se bara på situationen i USA - stora socioekonomiska klyftor skapar ett demokratiskt undertryck.

- Under sent 40-tal in på 80-talet var Sverige i en uppbyggnadsfas och framtiden ledde alltid till något bättre. Nu är den tiden förbi – och det här har folk fattat. Det är ytterst viktigt att medvetandegöra de samhällsströmningar som pågår och att skapa ett öppet samhällsklimat där man kan ta upp problemen! När man väl gör det – som på Framtid Västra Götaland – så brukar människor bli lättade! De har ofta väntat på detta.

Vi måste skapa en gemensam målbild

Helena Nilsson, regionsutvecklingsdirektör på Västra Götalandsregionen, avslutade den innehållsrika dagen. - Nu är det vår uppgift att skapa en gemensam målbild tillsammans med de 49 kommunerna i Västra Götaland. Och skapa en genomförandekraft – för vi i VGR sitter på många av de konkreta verktygen!

Lisa Lundin

Regionutvecklare
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2017-12-15 15:45