1. Klimat, innovationer och entreprenörskap – vad hjälper eller stjälper framtidens lösningar?

Möt entreprenörer som förverkligat idéer som minskar klimatpåverkan. Vilka hinder behöver vi röja undan för att nytänkande initiativ ska få stort genomslag? I detta interaktiva seminarium belyser vi hur du blir en möjliggörare för klimatinnovationer.

Moderator

Karin Dahlgren, TreK Consulting

Medverkande

  • Håkan Axelsson, Chalmers Ventures
  • Pia Areblad, Business Region Göteborg
  • Fredrik Warberg, klimatsmartsemester.se
  • Lill Sjöberg, Twood
  • Lennart Bjurström, Food for progress
Senast uppdaterad: 2018-11-14 15:29