Kontakt

Kontaktuppgifter till oss som arbetar med regional utveckling och samverkan i Västra Götalandsregionen.

Växel, adresser och öppettider

Västra Götalandsregionen i sociala media

Externa relationer

Kontakt enhet externa relationer

Folkhälsa

Kontakt avdelning folkhälsa

Forskning, utveckling och utbildning (FoUU)

Kontakt avdelning FoUU

Kollektivtrafik och infrastruktur

Kontakt avdelning kollektivtrafik och infrastruktur

Kultur

Kontakt avdelning kultur

Miljö

Kontakt miljöavdelningen

Näringsliv

Kontakt avdelning näringsliv

Mänskliga rättigheter

Kontakt avdelning mänskliga rättigheter

Helena Lundberg Nilsson

Regionutvecklingsdirektör
Telefonnummer

Karin Althoff

Enhetschef samhällsanalys
Telefonnummer

Maria Bohlin

Enhetschef kommunikation Koncernkontoret
Telefonnummer

Ulrika Bokeberg

Avdelningschef kollektivtrafik och infrastruktur
Telefonnummer

Anders Carlberg

Avdelningschef FoUU
Telefonnummer

Katti Hoflin

Kulturchef
Telefonnummer

Charlotta Lundström

Tf enhetschef externa relationer
Telefonnummer

Helena Starfelt

Avdelningschef näringsliv
Telefonnummer

Elisabeth Rahmberg Johansson

Avdelningschef folkhälsa
Telefonnummer

Viveca Reimers

Avdelningschef mänskliga rättigheter
Telefonnummer

Gustaf Zettergren

Miljöchef
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2019-02-28 13:35