Post- och besöksadresser

Post- och besöksadresser till de platser där koncernstab regional utveckling har kontor.

Göteborg 

Regionens Hus, huvudkontor

Besöksadress: Södra Hamngatan 37-41,

Göteborg Postadress: Box 1091,

405 23 Göteborg.

Tel receptionen: 010-441 16 00

Öppettider, vardagar: 08.00-16.00

Vänersborg

Regionens Hus

Besöksadress: Östergatan 1, Vänersborg

Postadress: 462 80 Vänersborg.

Tel receptionen: 010-441 06 05

Öppettider, vardagar: 07.00-17.00

Residenset

Torget, Vänersborg

Postadress: 462 80 Vänersborg

Tel receptionen: 010-441 00 30

Mariestad

Regionens Hus

Besöksadress: Drottninggatan 1, Mariestad

Postadress: 542 87 Mariestad

Tel växel: 010-441 37 20

Fakturaadress

Fakturor som skickas från Sverige ska skickas till nedanstående adress. Observera att även beställar-id måste anges. Beställar-id ska du ha fått av den som gjort beställningen.

Västra Götalandsregionen Regionkansliet/Koncernkontor
FE 960
405 83 Göteborg

Fakturor från andra länder:

Fakturor som skickas från andra länder ska skickas till:

Västra Götalandsregionen Koncernstab Regional utveckling
Box 1091
405 23 Göteborg

Senast uppdaterad: 2018-05-25 07:56