Kontakt folkhälsa

Elisabeth Rahmberg Johansson

Avdelningschef
Telefonnummer

Avdelning folkhälsa

Elisabeth Bengtsson

Regionutvecklare

Inger Hannu

Enhetschef

Jörgen Hansson

Enhetschef

Malena Lau

Regionutvecklare
Telefon

Ylva Bryngelsson

Regionutvecklare