Kontakt forskning, utveckling och utbildning (FoUU)

Anders Carlberg

Avdelningschef
Telefonnummer

Avdelning forskning, utveckling och utbildning (FoUU)

Claudio Mc Conell Cepeda

Regionutvecklare

Diyala Orabi

Assistent

Eva-Lena Ekman

Regionutvecklare

Hanna Blomdahl

Regionutvecklare

Hans Fogelberg

Regionutvecklare

Jenny Almkvist

Regionutvecklare

Jessica Hjerpe Olausson

Regionutvecklare

Johan Radix

Regionutvecklare

Lina Waara

Regionutvecklare

Lisa Belfrage

Regionutvecklare

Marja-Leena Lampinen

Regionutvecklare

Robin Kalmendal

Regionutvecklare

Susanne Hammarström

Regionutvecklare

Therese Ydrén

Regionutvecklare

Ulrika Claeson Colpier

Regionutvecklare

Wael Ghuneim

Regionutvecklare
Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:36