Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Hur påverkas vi av digitaliseringen?

Hur påverkas vi av digitaliseringen? Vilka möjligheter skapas - och vilka faror? Har stad och land samma tillgång till digitala tjänster? Eller är förutsättningarna till och med bättre på landet!

Vad behöver vi göra för att använda digitaliseringens möjligheter bäst för både stad och land? Ordmoln.

Möt experter och forskare som belyser ett förändrat beroende mellan stad och land - det posturbana tillståndet och möjligheter att arbeta på distans. Seminariet avslutas med en workshop.

Hur påverkas vi av världens snabba förändring?
Per Ödling, Professor Telekom, Lunds universitet, placerad på Ericsson Research
Vår värld förändras snabbt just nu. När det gäller allt ifrån arbetsmarknad, livsstil, och politik. Vad driver förändringen, vad gör digitaliseringen bra och finns det avigsidor, hur påverkar förändringarna oss och hur kommer de att påverka oss i framtiden? Per Ödling ger oss nya spännande insikter.

Posturbant tillstånd, förändrade beroenden mellan stad och land.
Hans Westlund, professor KTH, Jönköping International Business School, gästprofessor Chinese Academy of Science, Beijing

De gamla invanda dikotomierna stad - land” samt ”urban - rural” är inte längre tillämpbara i den automatiserade och digitala kunskapsekonomin. Övergången från industri- till kunskapsekonomi har medfört förändringar i relationen mellan såväl stad och land som urbant och ruralt. Det minskade behovet av arbetskraft genom ökad automatisering och fjärrstyrning av produktion som vanligen lokaliseras utanför städer (jordbruk, basindustri liksom process-, och livsmedelsindustri) och det samtidigt minskade beroendet mellan städer och deras omland har inneburit att den traditionella stad-land uppdelningen upplösts. Istället lever vi nu i en värld som domineras av starka globala nätverk mellan växande städer snarare än mellan städer och deras omland. Städernas förhållanden till sina respektive omland karaktäriseras istället antingen av att omlandet inkorporerats i den ”urbana stadsregionen” alternativt ”överlämnats till naturen” .

Smart city-konceptet, även på landet? Niklas Pettersson, Atea

Smart city-konceptet innebär ett effektivt nyttjande av digital styrning av div samhällsfunktioner för trafikstyrning, gatulampor, gatuunderhåll etc och införande av sensorer för avläsning av div faktorer såsom, miljö, trafik etc etc. Kan detta sätt att fjärrkontrollera och styra samhällsfunktioner också användas i landsbygd?
Workshop: Lika villkor digitalt mellan stad och land? Vilka är de nya möjligheterna? Hur använder vi dem på bästa sätt? Vilka kan nya utmaningar vara?

Moderator: Karin Klingenstierna

 Slutsatser från workshop om hur vi påverkas av digitaliseringen


Senast uppdaterad: 2017-10-18 11:21