Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Platsutveckling i Västra Götaland - samverkan är nyckeln

Vilken roll har de offentliga aktörerna och hur skapar kommun, näringsliv och civilsamhälle tillsammans hållbara platser?

Vilken är den viktigaste anledningen att initiera platsutveckling ur ditt perspektiv? Ordmoln.

Inledning

Även om villkoren kan skilja sig åt mellan stad och land är det många gånger samma utmaningar man står inför vid platsutveckling. Vilka arbetsformer stödjer lokala utvecklingsprocesser? Hur skapar kommun, näringsliv och civilsamhälle tillsammans hållbara platser. Vilken roll kan offentliga aktörer ha i denna process?

Möt bland annat Moa Björnson som använt kultur för att stärka lokalsamhället på en liten ö utanför Norges västkust. Ta del av samverkansprojektet LAB190 som kopplar samman stad och land med landskapet som motor. Västarvet faciliterar en workshop där vi tillsammans diskuterar vad som måste till för att stödja lokal platsutveckling.

Vad menar vi med platsutveckling?
Erfarenheter från fyra välbesökta konferenser om *platsutveckling under
2017. Det är mer än branding - det kräver ett brett engagemang. Anders Nilsson Västarvet och Karin Lundmark Kultur i Väst. 

Hållbara platser - samverkan för regional serviceutveckling
Under 2016-2019 driver Västra Götalandsregionen ett projekt för att hitta samarbetsformer som stöder lokala utvecklingsprocesser. Arbetet sker på ett antal testyror runt om i regionen och syftar till att hitta former för långsiktiga utvecklingsprocesser som inte är beroende av bidrag och stöd Eva Bamberg, regionutvecklare näringslivsenheten VGR och Björn Ohlén, utvecklare Västarvet VGR

Man behöver inte vara stad för att vara attraktiv - exempel på kulturdriven utveckling i norska skärgården
Många blickar avundsjukt västerut när man pratar om levande landsbygd. Vi får ta del av ett konkret exempel på hur kultur och lokalt deltagande kan skapa en attraktiv miljö på en liten ö utanför Norges västkust. Moa Björnson, Traena kommun

Lab 190 - landskapet kopplar samman stad och land
Lab 190 är en långsiktig samverkansplattform för att koppla samman stad och land där landskapet och invånarna är utgångspunkten. En rad regionala och kommunala aktörer samordnar sig för att skapa ett modellområde för hållbar utveckling längs väg 190 mellan Hjällbo och Nossebro.
Martin Berg, Fastighetskontoret Göteborg och Anna Davidson, näringsutvecklare, Alingsås kommun. 

Workshop - Lokala utvecklingsprocesser i stad och på landsbygd

Med utgångspunkt i två perspektiv på platsutveckling hölls en workshop kring hur man som offentlig aktör bäst stödjer och initierar platsutveckling.

Workshoppen var välbesökt vilket gav en indikation på intresset för platsutveckling.

Slutsatser från workshopen

Platsutveckling är ett bra begrepp som samlar flera olika sektorer i kommunerna (näringsliv, turism, kultur och fysisk planering).

Deltagarna har många processer kopplat till platsutveckling i sin vardag och behovet av ökad kunskap om hur man driver denna typ av arbete är stort. Man menade att man behöver öka den tvärsektoriella samverkan i kommunerna och samverkan mellan offentligt, privat och civilsamhälle behöver stärkas. Deltagarna såg ett behov av regional eller delregional stödfunktion för platsutveckling. Man behöver öka den mellankommunala samverkan i frågor om platsutveckling.

Västra Götalandsregionens representanter som höll i workshopen lovade att ta med sig dessa önskemål i den fortsatta planeringen av hur VGR stödja platsutveckling. 


Senast uppdaterad: 2017-10-18 16:02