Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Näringsliv och entreprenörskap

Framgångsrika företag i glesbygd och stad har något gemensamt, men vad skiljer dem åt? Det här seminariet tar upp betydelsen av socialt kapital, stöttande system och hur vi kan ta tillvara lokal företagarkraft.

Vilka ord skulle känneteckna din verksamhet 2030? Ordmoln.

Under det första passet utvecklar Jan Torége (SKL) idén om det sociala kapitalets betydelse för framgångsrikt företagande, oavsett var i landet det sker. Därefter visar Lina Bjerke (Jönköpings högskola) hur förnyelsekraft relaterar till tillväxtkraft, och hur det påverkar dynamiken mellan stad och land.

Under det andra passet berättar Annika Andersson (SJB Bygg) och Erik Lyräng (Restaurang Bryggvingen) om sina egna erfarenheter av vad som krävs för att lokala drivkrafter ska omsättas i positiv utvecklingsanda och konkret handling. Mångsysslare i glesbygd

Restaurang Bryggvingen

Efter respektive pass får seminariedeltagarna ta sig an de beskrivningar som gjorts utifrån sina egna verksamheter perspektiv. Hur skapas förutsättningar för socialt kapital och förnyelse på hemmaplan, och får lokala entreprenörer och företagare verkligen den typ av stöd de kan behöva?

Resultat från workshop under Näringsliv och entreprenörskap


Senast uppdaterad: 2017-10-18 11:49