Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Den västsvenska SOM-rapporten 2021

Fotograf: SOM-institutet

Den årliga västsvenska SOM-undersökningen bygger på en enkätundersökning som varje höst skickas ut till 6 000 personer i Västra Götaland. SOM-rapporten för 2020 har titeln "Alltid måndag ?". 

SOM-rapporten bygger på enkäter

I SOM-rapporten (SOM står för samhälle opinion medier) samlas artiklar från forskare från Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola som använt sig av svaren från enkäten. 

Undersökningen bygger främst på att samma frågor ställs för att forskarna ska kunna följa förändringar i invånarnas syn på olika saker, men vissa kan justeras eller nya frågor tillkommer. Varje rapport har ett tema. 

Västra Götalandsregionen stödjer arbetet genom ett samarbetsavtal med SOM-institutet för att det är viktigt att ha kunskap om hur invånarna ser på sina liv, på samhället och på VGR:s service.

Första resultaten från den västsvenska SOM-undersökningen 2021

Mer om SOM-rapport 2020

Visionen om det goda livet sätter invånarna i centrum. I den forskningssamverkan VGR har med SOM-institutet ingår att följa invånarnas syn på sina liv, på samhälle och samhällsservice och på samhällsutvecklingen generellt.

Boken ”Alltid måndag?” som följer upp visionen VG2030 ger fördjupade kunskaper kring välbefinnande och meningsfullhet, demokrati och delaktighet, arbetsmarknad, hälso- och sjukvård, kultur, infrastruktur och kollektivtrafik.

Boken "Alltid måndag? finns att läsa på SOM-institutets webbplats.

Årets SOM-seminarium 10 december

Alltid måndag? var också namnet på det Västsvenska SOM-seminariet 10 december 2021 där forskarna knutna till SOM-institutet gav en bild av hur invånarna i Västsverige ser på samhällets utveckling och på sin egen situation utifrån de västsvenska SOM-undersökningarna. 

SOM-institutet

Mer rapporter från Västsvenska SOM-undersökningen

Tomas Ekberg

Strateg
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2022-06-23 11:33