Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Den västsvenska SOM-rapporten 2020

Omslag SOM rapport 2020 - Digila aär vi allihopa?

Den årliga västsvenska SOM-undersökningen bygger på en enkätundersökning som varje höst skickas ut till 6 000 personer i Västra Götaland.

Årets SOM-rapport har titeln "Digitala är vi allihopa?". Här kan du ta del av förinspelade presentationer där forskarna själva presenterar sina resultat.

Marcus Weissenbilder – Intro & Metod

Marcus Weissenbilder – Automatisering och politiska preferenser

Karin Hedström – Automatiserat beslutsfattande

Felix Andersson – Sverigedemokraterna och internet

Ulrika Andersson – Digitala nyhetsvanor

Anders Carlander – Digital sjukvård

Rapporten "Digitala är vi allihopa?" SOM-institutet deceber 2020 (pdf)

SOM-rapporten bygger på enkäter

I SOM-rapporten (SOM står för samhälle opinion medier) samlas artiklar från forskare från Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola som använt sig av svaren från enkäten. 

Undersökningen bygger främst på att samma frågor ställs för att forskarna ska kunna följa förändringar i invånarnas syn på olika saker, men vissa kan justeras eller nya frågor tillkommer. Varje rapport har ett tema. 

Västra Götalandsregionen stödjer arbetet genom ett samarbetsavtal med SOM-instiutet för att det är viktigt att ha kunskap om hur invånarna ser på sina liv, på samhället och på VGR:s service.

Läs mer om SOM-rapporten

Boken presenteras vid det årliga västsvenska SOM-seminariet på Göteborgs universitet, som i år är förinspelat. Ni kan se forskarnas presentationer digitalt här ovan.

Boken "Digitala är vi allihop? finns från 11 december att läsa kapitelvis på SOM-institutets webbplats:

SOM-institutet

Avdelning Data & Analys, Västra Götalandsregionen


Senast uppdaterad: 2019-12-19 11:23