Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Så blir Western Scandinavia en region i världsklass

OECD megaregion

Det geografiska området Western Scandinavia har stor potential och kan vara avgörande för att vi ska klara tillväxt och välfärd på sikt. Det konstaterar OECD i sin första studie om Megaregioner som lanseras nu torsdag 15 mars. Då flyttar OECDs experter inom flera områden från Paris till Göteborg för en dag. Det som främst hindrar vårt område från att blomma ut är bristen på goda järnvägsförbindelser menar OECD. I fokus för programmet står megatrender, megaregioner och framtiden när det gäller attraktivitet, innovation integration och transporter.

 Megaregionen Western Scandinavia sträcker sig från Oslo-Göteborg-Malmö/Köpenhamn med Västsverige som ett nav i centrum. Ett område så intressant att OECD valt att specialstudera det. De ser Västra Skandinavien som en naturlig megaregion, och om bara länderna och städerna samarbetar mer, skulle kunna bli än mer attraktiv och framgångsrik.

– OECD sätter fingret på frågor som vi jobbat länge med att lösa. Deras argument väger tungt och nu behöver vi jobba än mer intensivt tillsammans med våra grannregioner. OECD visar också att det vore klokt att samarbeta mer med våra grannar på andra områden. En kunskap vi tar på stort allvar, säger regionstyrelsens ordförande Johnny Magnusson (M) i Västra Götalandsregionen.

– OECD-studien pekar på en rad gemensamma intressen som vi i denna ”megaregion” behöver bli bättre på att ta tillvara. Ökad samverkan skulle på lite sikt ge högre tillväxt och fler jobb. Det finns exempelvis massor att vinna på väva ihop Göteborg och Oslo. Den kanske viktigaste nyckeln till att driva den regionala utvecklingen är att investera mer i hållbar infrastruktur, säger Ann-Sofie Hermansson (S), kommunstyrelsens ordförande i Göteborg.

Studiens resultat lanseras för första gången i samband med konferensen och diskuteras tillsammans med de svenska och norska kommuner, regioner och fylken som deltagit i studien. Speciellt inbjudna är också företrädare från näringslivet och akademi.

Fyra nyckelområden står i fokus: Innovationer, attraktivitet, integration och infrastruktur. Frågeställningarna kommer att kretsa kring vilka de senaste rönen är för dessa områden på lång sikt, vilken är regionernas roll och hur megaregioner kan bidra till nytta i ett skandinaviskt och europeiskt sammanhang?

 Västra Skandinavien är ledande i Europa när det gäller innovationer och en stor del av invånarna är välutbildade, aktiva, engagerade och ser positivt på sina liv och på livskvaliteten i området. Men det finns utmaningar. OECD konstaterar att det finns uppenbara obalanser på arbets- och bostadsmarknaderna och att integrationen fungerar sämre.

Hållbara transporter är den största utmaningen och huvudskälet till att det går trögt att få arbetsmarknaden i regionen att växa. Att det inte görs tillräckliga investeringar i infrastruktur får negativa effekter på både ekonomin i stort och på antalet jobb.

Det första steget från teori till praktisk blir nu för grannregionerna i väst att ta fram en gemensam strategi för samverkan som utgår från de utmaningar OECD identifierat.

Western Scandinavia - OECD Territorial Review

Tomas Ekberg

Strateg
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2018-03-15 10:04