Årets bredbandskartläggning är publicerad

Uppdaterad:
Publicerad:
PTS bredbandskartläggning 2021

Bredbandskartläggningen för 2021 visar att utbyggnaden fortsätter. Västra Götaland ligger fortfarande bra till jämfört med andra län, men utbyggnaden på landsbygden har bromsat in.

Post- och Telestyrelsen presenterade den 28 mars den senaste mobiltäcknings- och bredbandskartläggningen. Den avser läget i oktober 2021.

PTS bredbandskartläggning 2021

- I takt med att allt fler byggnader blir fiberanslutna, ökar också den genomsnittliga kostnaden för att nå dem som är kvar. Ofta ligger de också så långt ut på landsbygden att de har dålig mobiltäckning, säger Eric Åkerlund, regional bredbandskoordinator.

Om PTS årliga bredbandskartläggning

Läs mer på PTS webbsida:
Snabb bredbandsutbyggnad utanför tätort | PTS

Eric Åkerlund

Regional bredbands-koordinator

Telefonnummer