Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Kompetens

Västra Götalandsregionen verkar för en fungerande arbetsmarknad där utbildningar leder till rätt kompetens och allas färdigheter tas tillvara.

En utmaning i det regionala utvecklingsuppdraget är att säkerställa att företag och offentlig sektor får tillgång till den kompetens som efterfrågas och att ungdomar utbildar sig inom områden där det finns jobb i framtiden. För att lyckas med detta krävs en bra matchning mellan tillgång till utbildad arbetskraft och arbetsgivarnas efterfrågan på kompetens.

Utlysning för kompetensförsörjning i offentlig sektor

Miljö- och regionutvecklingsnämnden beslutade den 8 juni 2023 om en utlysning för kompetensförsörjning i offentlig sektor. Utlysningen gäller för projekt som ska ta fram och implementera metoder och arbetssätt som minskar kompetensbristen. 
Till utlysningen

Vårt uppdrag

Vi ska som region fastställa mål och prioriteringar för det regionala kompetensförsörjningsarbete samt göra bedömningar av regionens kompetensbehov inom offentlig och privat sektor.

Insatser

Västra Götalandsregionen driver sju folkhögskolor, tre naturbruksskolor, Stenebyskolan och Campus Dalsland.

Kompetensråd

I varje delregion (Fyrbodal, Göteborgsregionen, Boråsregionen och Skaraborg) finns ett delregionalt kompetensråd som är ett aktivt forum för aktörer inom kompetensförsörjning.

Bygga kompetens

Läs mer om vårt program för att bygga kompetens, en del av Regionala utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021-2030. 

Våra insatsområden för att bygga kompetens:

  • främja kompetensomställning och livslångt lärande
  • förbättra matchningen på arbetsmarknaden
  • tillvarata allas kompetens
  • tidiga insatser för barn och unga.

Öka inkluderingen

Läs mer om vårt program för att öka inkluderingen, en del av Regionala utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021-2030. 

Våra insatsområden för att öka inkluderingen:

  • öka invånarnas delaktighet och inflytande i samhällets utveckling
  • främja en jämlik tillgång till sociala nätverk och mötesplatser mellan människor
  • tillvarata allas kompetens
  • tidiga insatser för barn och unga.

Söka stöd

Här hittar du olika former av stöd som går att söka från VGR, vad du kan söka stöd för, hur ansökan går till och vilka krav som finns på rapportering och uppföljning.

Relaterat innehåll

Innovation

Forskning, innovationsmiljöer, entreprenörskap.

Näringsliv

Entreprenörskap​, platsutveckling, etablering, företagsstöd.

Fullföljda studier

VGR:s samarbetsprocess Kraftsamling fullföljda studier samlar aktörer på alla nivåer i Västra Götaland


Senast uppdaterad: 2023-09-05 15:42