Hemsändningsbidrag

Hemsändningsbidrag kan sökas av kommuner, helårsvis, i efterhand.

Ansökan för kalenderår 2023 görs via Tillväxtverkets portal
https://minansokan.se/ Se länk "Service i landsbygd". 
Underlag laddas upp som bilagor: Kommunens riktlinjer för hemsändningsbidrag och dokumentation av leveranser. 

Har du frågor om hemsändningsbidraget, kontakta handläggare.


Vad är hemsändningsbidrag?

Stöd kan lämnas som hemsändningsbidrag till kommuner som helt eller delvis bekostar hemsändning av dagligvaror till hushåll.

Det är ett kommunalt ansvar att se till att invånarna har tillgång till varuförsörjning, det vill säga mat och dagligvaror. För de människor på landsbygden som inte bedöms ha möjlighet att ta sig till butik och handla själva, kan kommuner söka hemsändningsbidrag för att betala hemsändning av matvaror. Det finns till exempel funktionshindrade och äldre personer utan bil och körkort på landsbygden som är beroende av kommunens hjälp för att få hem mat.

Statligt hemsändningsbidrag kan enligt SFS 2000:284 utgå med högst 50 % av kommunens nettoutgift för hemsändningen. Statsbidraget är högst 100 kronor per hushåll och hemsändningstillfälle.

Hanna Nyroos

Regionutvecklare

Telefonnummer