Investeringsbidrag kommersiell service

Investeringsbidrag kan sökas för investeringar inom kommersiell service på landsbygden och syftar till att den lokala servicen på landsbygden ska kunna bibehållas och utvecklas.

Stöd kan sökas för till exempel nybyggnation, upprustning av befintliga lokaler, inköp av inredning eller utrustning såsom kyl/frys, åtgärder som bidrar till energieffektivisering eller satsningar som innebär minskad sårbarhet. Det kan även vara satsningar för utveckling av befintlig service, till exempel för att tillhandahålla nya typer service. Bemannad service är prioriterad.

Investeringsbidrag kan sökas till butiker eller drivmedelsstationer som är den enda på sin ort. Bidrag kan även sökas i samband med nystart.

Prioritering av stöd görs utgående från det regionala serviceprogrammet bland annat med hänsyn till geografiska och befolkningsmässiga förhållanden i serviceglesa områden. Kontakta handläggare för frågor om stödbara kostnader. 
Stödgrundande förordning är Förordning om stöd till kommersiell service (2000:284)

Villkor

Stödet kan uppgå till 50% av investeringen och vid särskilda skäl maximalt 85%. Stöd utbetalas i efterhand.

Ansökan

Ansökan görs på Tillväxtverkets webbportal https://minansokan.se/ under rubrik "Söker du stöd till ditt företag?"
Observera att ansökan måste ha inkommit innan investeringen påbörjas.

Utbetalning 

Utbetalningsansökan görs efter att aktiviteter enligt beslutet har genomförts och fakturorna har betalats. 

Utbetalningsansökan och redovisning till VGR gör du på Tillväxtverkets portal Min Ansökan 

Obligatoriska bilagor som du ska bifoga ansökan om utbetalningen är:

 

Hanna Nyroos

Regionutvecklare

Telefonnummer