Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Entreprenörskap och nyföretagande

Västra Götalandsregionens program för entreprenörskap ska bidra till att utveckla ett framgångsrikt och brett entreprenörskap utifrån förändrade attityder och verkningsfulla insatser i Västra Götaland.

Området är en viktig delmängd av Vision Västra Götalands betoningar på stärkt näringsliv med utvecklingskraft och nyskapande, positivt klimat för entreprenörskap och nyföretagande, hög och hållbar sysselsättningar, jämställdhet med mera.

Ny regional utvecklingsstrategi

En ny regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland för perioden 2021-2030 antogs i februari. Den börjar gälla 1 mars 2021 och är styrande, tillsammans med respektive nämnds detaljbudget, för hur regionala utvecklingsmedel fördelas. Det pågår ett utvecklingsarbete inom VGR för att ta fram planer/program som ska stötta ett genomförande i linje med den nya strategins mål och prioriteringar. Under tiden går det att söka projektstöd precis som vanligt, för projekt som bidrar till någon av strategins fyra långsiktiga prioriteringar och/eller fyra kraftsamlingar.

Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021-2030

Mål

Programmets övergripande målsättningar går i linje med följande mål i VG2020:

  • Åtta av tio unga (18-30 år, kvinnor och män) ska uppge att de kan tänka sig att bli företagare.
  • 95 000 nya företag ska startas åren 2014-2020 i Västra Götaland och hälften av alla nya företagare år 2020 är kvinnor.
  • 800 gasellföretag i Västra Götaland under perioden 2014-2020 och högre tillväxttakt i SMF i Västra Götaland än i riket under varje år fram till år 2020.

Utöver övergripande målsättningar definieras även ett antal delmål inom respektive insatsområde.

Insatsområden

Västra Götalandsregionens program för Entreprenörskap 2018-2020 är indelat i tre insatsområden:

Ungt Entreprenörskap

Graden av företagsamhet och företagsamma attityder bland barn- och ungdomar kommer vara avgörande för Västra Götalands framgång och konkurrenskraft på lång sikt.

Inom ramen för programmet arbetar Västra Götalandsregionen med att forma en grundstruktur där satsningar på ungt entreprenörskap binds samman och främjar varandra. Utpekade områden för särskilda insatser under programperioden är unga på landsbygd och entreprenörskap som integrationsmetod.

Kontakt: Anna Johansson, 0761 – 31 21 95 eller anna.i.johansson@vgregion.se 

Nyföretagande

I Västra Götaland ska det vara lätt för nyföretagare att få tillgång till kostnadsfri rådgivning och rådgivningen ska hålla bra kvalitet.

Under programperioden kommer Västra Götalandsregionen arbeta för att stärka nyföretagarrådgivningen i Västra Götaland genom utökad organiserad samverkan och kvalitetssäkring av rådgivningstjänster. I programmet ingår även utbildningsinsatser för jämställdhetsintegrering och insatser för att underlätta nyföretagande för utrikes födda invånare.

Kontakt: Moa Boéthius, 0700 - 20 64 57 eller moa.boethius.lind@vgregion.se 

Eller: Anna Johansson, 0761 – 31 21 95 eller anna.i.johansson@vgregion.se 

Innovativt Entreprenörskap

Västra Götalands konkurrenskraft är beroende av nya innovativa företag, där varor, tjänster och affärsmodeller har ett högt kunskapsinnehåll. Inom ramen för programmet arbetar Västra Götalandsregionen med att stärka regionens inkubatorverksamheter för att skapa fler nya innovativa tillväxtföretag. Programmet rymmer också satsningar på entreprenörsutbildningar och finansieringserbjudanden till nystartade innovativa företag.

Kontakt: Sophia Litsne, 0706 – 30 91 36 eller sophia.litsne@vgregion.se

Söker du stöd?

Här hittar du information om hur du söker projektstöd inom regional utveckling, vilka krav som finns på rapportering samt vilka blanketter som ska användas.


Senast uppdaterad: 2022-08-08 13:27