Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Hållbara transporter

Foto: Thomas Harrysson

Med effektivare teknik, mer förnybara drivmedel, smartare lösningar för logistik men också nya vanor, kan vi skapa både mer långsiktigt hållbara transporter och chans till nya jobb i Västra Götaland.

Insatser för hållbara transporter avser hela transportområdet och ska bidra till att nå regionala mål om en fossiloberoende region och nationella mål om en fossiloberoende fordonsflotta.

Här innefattas inte arbetet med infrastrukturfrågor t ex inom Sverigeförhandlingen eller Västsvenska paketet, eller Västra Götalandsregionens uppdrag som kollektivtrafikmyndighet.

Ny regional utvecklingsstrategi

En ny regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland för perioden 2021-2030 antogs i februari. Den började gälla 1 mars 2021 och är styrande, tillsammans med respektive nämnds detaljbudget, för hur regionala utvecklingsmedel fördelas.

Det pågår ett utvecklingsarbete inom VGR för att ta fram planer/program som ska stötta ett genomförande i linje med den nya strategins mål och prioriteringar. Under tiden går det att söka projektstöd precis som vanligt, för projekt som bidrar till någon av strategins fyra långsiktiga prioriteringar och/eller fyra kraftsamlingar.

Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021-2030

Västra Götalandsregionens program för hållbara transporter 2017-2020

Mål

Västra Götalandsregionens program för hållbara transporter 2017-2020 ska bidra till följande mål:

  • Transporter i Västra Götaland sker effektivt och klimatutsläpp från fossilbränsle minskar genom omställning
  • En stärkt innovationskraft i Västra Götaland genom samverkan med näringsliv, forskning och offentlig sektor
  • Teknik och tjänster utvecklas i regionen som sprids/exporteras och bidrar till minskad användning av fossilbränsle globalt
  • Kollektivtrafikens behov av att utveckla, testa och demonstrera lösningar i samverkan med andra parter stöttas.

Insatsområden

Tematiska områden för insatser i Västra Götalandsregionens program för hållbara transporter 2017-2020 är:

  • Energieffektivisering
  • Förnybara drivmedel och el
  • Transporteffektivitet
  • Automatisering och uppkoppling

Inom insatsområdena behöver det ske forskning och utveckling, test och demo, implementering, regeländringar, och ändring av affärsmodeller och användningsmönster.

VGR:s övriga arbete inom infrastruktur och transporter

Söker du stöd?

Här hittar du information om hur du söker projektstöd inom regional utveckling, vilka krav som finns på rapportering samt vilka blanketter som ska användas.

Hans Fogelberg

Regionutvecklare - hållbar industri
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Profilbild av Line   De Verdier

Line De Verdier

Regionutvecklare
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Biogas

Biogas 2017-2020 är ett prioriterat drivmedel och regionalt tillväxtområde.


Senast uppdaterad: 2023-01-23 07:10