Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Internationella forsknings- och innovationssamarbeten

För ett konkurrenskraftigt Västra Götaland krävs kapital och kompetens - genom internationella samarbeten finns möjlighet till både finansiering och nya erfarenheter.

Västra Götalandsregionens insatser för internationella forsknings- och innovationssamarbeten syftar till att stimulera till fler internationella forsknings- och innovationssamarbeten.

Ny regional utvecklingsstrategi

En ny regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland för perioden 2021-2030 antogs i februari. Den börjar gälla 1 mars 2021 och är styrande, tillsammans med respektive nämnds detaljbudget, för hur regionala utvecklingsmedel fördelas. Det pågår ett utvecklingsarbete inom VGR för att ta fram planer/program som ska stötta ett genomförande i linje med den nya strategins mål och prioriteringar. Under tiden går det att söka projektstöd precis som vanligt, för projekt som bidrar till någon av strategins fyra långsiktiga prioriteringar och/eller fyra kraftsamlingar.

Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021-2030

Program för internationella program för internationella forsknings- och innovationssamarbeten 2017-2020

Mål

Målet för program för internationella forsknings- och innovationssamarbeten 2017-2020 är att västsvenska aktörer – inklusive Västra Götalandsregionen - över tid ska öka sina internationella forsknings- och innovationssamarbeten samt sin påverkan på program och policy genom att:

  • Västra Götalandsregionen ska använda internationella forsknings- och innovationssamarbeten som verktyg för att utveckla exempelvis vården eller kollektivtrafiken, samt för att växla upp insatser inom regional utveckling.
  • Få in fler nya deltagare (sällansökande såsom till exempel kommuner, högskolor, små och medelstora företag (SME)) i Horisont 2020
  • Fler västsvenska koordinatorer i Horisont 2020
  • Fler västsvenskar på påverkanspositioner

Insatsområden

  • Stimulera Västra Götalandsregionens egna deltagande i H2020
  • Stimulera västsvenska aktörers deltagande i Horisont 2020

Programmets insatser syftar till att möta de möjligheter och utmaningar som framförallt Horisont 2020 innebär, i form av krav på nya typer av partnerskap, fokus på stora strategiska satsningar kopplade till samhälleliga utmaningar och styrkeområden, test och demonstration, samt användardriven innovation där näringsliv och offentlig sektor är viktiga samarbetspartners. Det blir därför särskilt viktigt att förbereda aktörerna för breda samarbeten, samt att öka näringslivets, i synnerhet små och stora företags, deltagande.

Söker du stöd?

Här hittar du information om hur du söker projektstöd inom regional utveckling, vilka krav som finns på rapportering samt vilka blanketter som ska användas.

Andrea (f.d. Lagundzija) Kostadinovic

Regionutvecklare
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2021-02-23 19:34