Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Kulturella och kreativa näringar

Kulturella och kreativa näringar är viktiga för att skapa nya jobb och fler nya möjligheter på framtidens arbetsmarknad.

I Sverige står kulturella och kreativa näringar (KKN) för 3,1 procent av BNP och varuexporten från sektorn har ökat med hela 28 procent under perioden 2010–2015. Ungefär 128 000 företag är verksamma inom de kulturella och kreativa näringarna i Sverige, varav cirka 16 procent finns i Västra Götaland.

KKN är ett styrkeområde i Västra Götaland och viktigt för att stärka Västra Götalands attraktionskraft och uppfylla den övergripande visionen om det goda livet. Därför tog Västra Götalandsregionens kulturnämnd och regionutvecklingsnämnd fram ett gemensamt riktning för utveckling av  kulturella och kreativa näringar.

Ny regional utvecklingsstrategi

En ny regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland för perioden 2021-2030 antogs i februari. Den börjar gälla 1 mars 2021 och är styrande, tillsammans med respektive nämnds detaljbudget, för hur regionala utvecklingsmedel fördelas. Det pågår ett utvecklingsarbete inom VGR för att ta fram planer/program som ska stötta ett genomförande i linje med den nya strategins mål och prioriteringar. Under tiden går det att söka projektstöd precis som vanligt, för projekt som bidrar till någon av strategins fyra långsiktiga prioriteringar och/eller fyra kraftsamlingar.

Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021-2030

Västra Götalandsregionens program för kulturella och kreativa näringar 2018-2020, kort version

Västra Götalandsregionens program för kulturella och kreativa näringar 2018-2020, lång version

Övergripande mål

 • Att Västra Götaland 2020 har den högsta tillväxten inom KKN-sektorn i landet i procent räknat

 • Att Västra Götaland har en väl utvecklad och långsiktigt fungerande infrastruktur för att stödja utveckling och hållbar tillväxt inom KKN-sektorn.

Insatsområden

Branschutveckling

Mål

 • Stärkt sektoröverskridande samverkan mellan KKN och andra näringslivsområden för att möjliggöra utveckling av nya hållbara kulturella och/eller konstnärliga produkter och tjänster.
 • Fler partnerskap där kulturell och konstnärlig kompetens är en resurs för att bidra till att utveckla innovationer i andra branscher.
 • Växande och utvecklingsinriktade branschgrupper inom KKN.
 • Stärkt samverkan inom och mellan KKN-branscherna som möjliggör ökad kapacitet för en hållbar affärsutveckling.

Platsutveckling

Mål

 • Öka kulturföretagens och kulturorganisationernas roll i hållbar platsutveckling.
 • Öka attraktiviteten genom ökat företagande.
 • Öka kunskapen genom kontinuerlig processutveckling av pågående platsutveckling.
 • Öka enskilda kulturföretagares möjligheter att leva på sina verksamheter.

Företags- och kompetensutveckling

Mål

 • Väl fungerande stödformer för entreprenörskap.
 • Ökad digital kompetens.
 • Ökad konkurrenskraft på en nationell och internationell marknad.

Aktörsnätverk och Verksamt

Västra Götalandsregionen driver på utvecklingen av olika aktörsnätverk och samarbeten kring noder i Västra Götaland. Den webbaserade rådgivningsportalen Verksamt för företagare innehåller även information, rådgivning och kontaktuppgifter till olika stödaktörer för KKN-företagare.

Sök och rapportera projektstöd

Här hittar du information om hur du söker projektstöd inom regional utveckling, vilka krav som finns på rapportering samt vilka blanketter som ska användas.

Lisa Lundin

Regionutvecklare
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2021-02-23 19:36