Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Skogsprogrammet Västra Götaland

Skogen står i centrum för omställningen till ett hållbart samhälle, inte minst för att begränsa och hantera klimatförändringarna och för att ersätta fossila material och bränslen. Skogsprogrammet Västra Götaland möjliggör dialog och samverkan kring gemensamma analyser och strategiska initiativ för att ta vara på skogens hela potential.

Skogsprogrammet Västra Götaland - för jobb, hållbar utveckling och en växande bioekonomi (pdf)

Genomförande av skogsprogrammet

Under 2022 processleds programmets genomförande av Johanneberg Science Park och Innovatum Science Park. Genomförandet sker med följande ledord:

 • Utveckling: identifiera och fylla kunskapsbehov, initiera forskning och utvecklingsinsatser samt sprida befintlig kunskap.
 • Samarbete: främja nya samarbeten där det är viktigt.
 • Dialog: öka förståelsen för olika perspektiv och målkonflikter, bädda för samverkan.
 • Medvetenhet: öka medvetenheten om skogens viktiga roll för samhället och ekosystemet.

Fyra fokusområden

Genomförandet ska bidra till att uppfylla ett eller flera av programmets 13 målområden, fördelat på fyra fokusområden:

Skogarna – Varierade skogar med hög tillväxt och biodiversitet

 • Stärk förutsättningarna för ökad och värdefull tillväxt i skogen
 • Utveckla skogarnas natur- och kulturmiljövärden
 • Skapa balans mellan klövvilt och foder i skogen

Innovationerna – Värdekedjorna, förädlingen och forskningen

 • Utveckla befintliga och nya värdekedjor
 • Vidareutveckla det innovationsstödjande systemet
 • Satsa strategiskt på forskning och utveckling

Företagen – Näringslivsutveckling på landsbygden

 • Stimulera entreprenörskap och företagsutveckling
 • Öka kunskapen om skogens många affärsmöjligheter och värden
 • Utveckla samverkan mellan skogsägare, besöksnäring och friluftsliv
 • Förstärk den digitala och fysiska infrastrukturen

Människorna – Kompetensförsörjning, jämställdhet och attraktionskraft

 • Säkra kompetenserna till de skogliga värdekedjorna
 • Fokusera på jämställdheten
 • Öka den skogliga sektorns attraktionskraft

Partner i samverkan

Dessa målsättningar har stöd av Västra Götalandsregionen (VGR), Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Skogsstyrelsen, Lantbrukarnas riksförbund (LRF), Södra skogsägarna, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), samt kommunalförbunden i Fyrbodal, Boråsregionen, Skaraborg och Göteborgsregionen.

Johannebergs Science Park

Innovatum Science Park

Vill du vara med i arbetet?

Vill du och din organisation samverka med oss och andra för att bidra till ambitionerna och målen i Skogsprogrammet?

Varmt välkommen att ta kontakt med Robin Kalmendal, ansvarig på Västra Götalandsregionen.


Senast uppdaterad: 2022-10-12 09:25