Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Regionalt serviceprogram

Om en bygd kan behålla och utveckla det lokala - både offentliga och kommersiella - serviceutbudet gynnar det oss alla. Det blir enklare att leva, företagandet och sysselsättningen får bättre förutsättningar och utvecklingen blir positiv och hållbar.

Om en bygd förlorar sin butik, om den sista bensinstationen försvinner eller offentlig service flyttas, då påverkar det människor och företag negativt. Försämrad service gör att utvecklingen stannar upp. Servicefrågorna är en del av den helhet som ger livskraft till våra bygder.

Regionalt serviceprogram för Västra Götaland

Det regionala serviecprogrammet för landsbygds- och skärgårdsområden gäller för 2023-2030 och pekar ut prioriteringar för kommersiell service och är ett verktyg för att stärka samordningen mellan nationella, regionala och lokala aktörer för en god tillgänglighet till både kommersiell och offentlig service.

Det regionala serviceprogrammet bidrar även till den regionala utvecklingsstrategin som tillsammans med respektive nämnds detaljbudget är styrande för hur regionala utvecklingsmedel fördelas. 

Regionalt serviceprogram för Västra Götaland 2023-2030


Mer om den regionala utvecklingsstrategin:
Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021-2030

 

Mål för RSP

Skapa attraktiva livsmiljöer genom att stimulera till en god tillgänglighet till kommersiell och offentlig service för medborgare och näringsliv i gleslandsbygd och skärgårdsområden. 

Insatsområden

Kommersiell service – en integrerad del av samhällsutvecklingen

Mål: Att bidra till en gemensam riktning för aktörerna i regionen och en smart användning av resurser. Den långsiktiga målsättningen är att kommersiell service ska vara en central aspekt av samhällsplaneringen.

Stöd till servicegivare och utveckling av nya lösningar

Mål: Att utveckla och bevara servicefunktioner i glesbygd och landsbygd genom stöd till servicegivare och genom utveckling av lösningar för kombinerad kommersiell och offentlig service. 

Stöd till servicegivare
Ansök till kommersiell service

Nya lösningar på servicefrågan och projekt
Till exempel nya lösningar för post- och paketdistribution och nya affärsmöjligheter

Fler lokala mötesplatser och ökad attraktivitet

Mål: Att bidra till fler lokala mötesplatser och tvärsektoriell samverkan mellan det civila samhället, det privata näringslivet och offentliga aktörer.

 

Exempel på satsningar

Nyhetsartikel om platsutveckling:

Sök stöd kommersiell service

Som företag har du möjlighet att söka stöd för att upprätthålla försörjning av dagligvaror i serviceglesa områden inom kommersiell service. 

Ansök till kommersiell service

Västtrafikbuss på landsväg

Nyhetsbrev

Ta del av vad som pågår inom serviceområdet genom vårt nyhetsbrev Service i alla bygder som vi ger ut två gånger per år.

Söker du stöd?

Här hittar du information om hur du söker projektstöd inom regional utveckling, vilka krav som finns på rapportering samt vilka blanketter som ska användas.

Hanna Nyroos

Regionutvecklare
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Signe Ahlsten

Regionutvecklare
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2023-03-29 09:51