Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Hållbara miljöer

När man ska forma väl fungerande och hållbara arbetsplatser är det många delar som ska bli en bra helhet. Vi vänder oss särskilt till dig som har ansvar att förändra en miljö och vill göra det på ett hållbart sätt. Men också till företag som vill utveckla giftfria och cirkulära produkter inom inredning för offentlig miljö.

När vi bygger/renoverar fastigheter finns det i de flesta större organisationer en fastighetsavdelning som ansvarar för arbetet. För att utforma den inre miljön saknas ofta professionell kompetens på övergripande ledningsnivå. Här finns mycket goda förutsättningar att både tjäna pengar och miljön genom ökad kompetens och mer medvetna val.

Insatser inom hållbara miljöer

Nätverk för kommuner kring giftfria barnmiljöer

Fler kommuner i Västra Götaland och Halland har ett gemensamt nätverk för att utveckla sunda barnmiljöer. Nätverket koordineras av Västra Götalandsregionen. Vi delar på erfarenheter, hjälper varandra och utvecklar gemensamma insatser. Kontakt: Birgitta Nilsson, VGR, birgitta.j.nilsson@vgregion.se

Gröna listan - produkter med höga miljökrav

Västra Götalandsregionen har sedan 2006 ställt höga miljökrav för möbler. För att underlätta verksamheternas val publiceras möbler som uppfyller kraven i Svanen i en databas, Gröna listan.  Västra Götalandsregionen köper idag cirka 60 % från Gröna listan.
Gröna listan

Affärsmodellsinnovation för cirkulära möbelflöden

IDC Skaraborg koordinerar ett stort Vinnovaprojekt inom utmaningsdriven innovation mellan forskning, offentliga aktörer och näringslivet för att ställa om till cirkulära affärsmodeller. Flera insatser ingår som affärsmodeller, produktutveckling, spårbarhet, miljövinster mm. Kontakt: Lars Tööj, RISE, lars.tooj@ri.se
Cirkulära möbelflöden

Tage - intern bytessajt för möbler och utrustning

Läs mer om hur verksamheterna inom VGR:s organisation genom en bytessida på webben (internt VGR) kan ta emot eller ge  - ta/ge - inredning, möbler eller utrustning. Kontakt: Hanna Sand Lindskog, VGR, hanna.sand.lindskog@vgregion.se
Tage

Möbelbruket - förädlar äldre möbler

Möbelbruket testar hur man kan återrenovera och förädla möbler som inte längre har någon användare. Genom samarbete mellan olika professionella möbelföretag i Skaraborg  utvecklas metoder och tekniker för rationell återrenovering. Möbelbruket drivs av IDC Skaraborg. Kontakt: Jenny Ekman, jenny.ekman@idcab.se
Möbelbruket

Nontoxtex - kartlägger skadliga ämnen i textilier

Nontoxtex är ett samarbete mellan Science Park Borås/Smart Textiles och kommuner i Sjuhärad och Västra Götalandsregionen för att kartlägga kemikalier i textilier i barnmiljöer. Målet är att ta fram verktyg som underlättar medvetna val i offentliga organisationer. Förhoppningen är också att ta fram kunskap om olika tekniker som kan bidra till att mäta skadliga kemikalier i befintliga textilier. Projektledare är Mats Johansson på Textilhögskolan i Borås, mats.johansson@hb.se

DMO 2.0 - beställarkompetens om cirkulära möbler

En förstudie genomfördes under 2017 om stöd för cirkulära möbelflöden och hållbara miljöer. Uner 2018 koordinerar Skaraborgs kommunalförbund ett västsvenskt projekt för beställarkompetens för cirkulära möbler. Verksamheter och inredningsarkitekter ska få tillgång till verktyg och rutiner för att kunna göra medvetna val. Kontakt: Diana Skoglund, Skaraborgs kommunalförbund, diana.skoglund@skaraborg.se

Design med Omtanke, DMO - metod för hållbara miljöer

DMO är en metod som vänder sig till arbetsplatser som vill förändra en miljö på ett långsiktigt hållbart sätt. Arbetet startar innan några skisser finns framme och verksamheten samarbetar med en inredningsarkitekt i fyra steg som resulterar i ett verksamhetsprogram. Därefter vet man behoven och vad som ska prioriteras, vilket underlättar dialogen med fastighetsansvariga i förändringsarbetet väldigt mycket.

Dessutom vet ni hur ni kan förena en funktionell miljö med estetik, etik, ekologi och ekonomi!
Metoden finns publicerad i boken Design med Omtanke på Byggtjänst förlag.  

Vill ni arbeta med Design med Omtanke? Flera arkitektkontor arbetar med metoden. För mer information kring metoden, kontakta birgitta.j.nilsson@vgregion.se

Birgitta Nilsson

Regionutvecklare med ansvar för området cirkulär ekonomi inom mode och inredning
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2019-07-16 16:44