Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Allvarlig coronavirus-smitta i samhället

Minska smittspridningen genom att hålla avstånd till andra och stanna hemma vid minsta förkylningssymptom. Kontakta vården om du känner dig mycket sjuk.

Aktuell information om covid-19 (VGR)

Hållbar energi och bioinnovation

Strategiska regionala satsningar inom förnybar energi och energieffektivisering skapar både miljövinster och nya jobb i Västra Götaland.

Insatserna inom området hållbar energi och bioinnovation ska genom samverkan stötta en hållbar utveckling av energisystemet i Västra Götaland. Det vänder sig också till de aktörer som bidrar till en ökad användning av bioråvara som material, till exempel träråvara i byggbranschen.

Västra Götalandsregionens program för hållbar energi och bioinnovation 2017-2020

Mål

Västra Götalandsregionens program för hållbar energi och bioinnovation 2017-2020 ska bidra till att:

  • utveckla Västra Götalands energisystem för ökad produktion från förnybara källor och effektivare energianvändning.
  • stärka innovationskraften genom att stimulera samverkan mellan näringsliv, forskning och offentlig sektor.
  • underlätta teknik och tjänsteutveckling som bidrar till minskad användning av fossil energi globalt.

Insatsområden

Programmet för hållbar energi och bioinnovation pekar ut tre insatsområden:

  • förnybar elproduktion och smarta nät
  • förädling av bioråvara till material och energi
  • effektiv energianvändning i bostad och industri

Inom alla tre områdena behöver det ske teknikutveckling, regeländringar, nya affärsmodeller och ändrat användningsmönster.

Senast uppdaterad: 2019-11-20 10:14