Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Hållbara transporter

Foto: Thomas Harrysson

Med effektivare teknik, mer förnybara drivmedel, smartare lösningar för logistik men också nya vanor, kan vi skapa både mer långsiktigt hållbara transporter och chans till nya jobb i Västra Götaland.

Programmet för hållbara transporter avser hela transportområdet och ska bidra till att nå regionala mål om en fossiloberoende region och nationella mål om en fossiloberoende fordonsflotta.

Programmet innefattar inte arbetet med infrastrukturfrågor t ex inom Sverigeförhandlingen eller Västsvenska paketet, eller Västra Götalandsregionens uppdrag som kollektivtrafik myndighet.

Västra Götalandsregionens program för hållbara transporter 2017-2020

Mål

Västra Götalandsregionens program för hållbara transporter 2017-2020 ska bidra till följande mål:

  • Transporter i Västra Götaland sker effektivt och klimatutsläpp från fossilbränsle minskar genom omställning
  • En stärkt innovationskraft i Västra Götaland genom samverkan med näringsliv, forskning och offentlig sektor
  • Teknik och tjänster utvecklas i regionen som sprids/exporteras och bidrar till minskad användning av fossilbränsle globalt
  • Kollektivtrafikens behov av att utveckla, testa och demonstrera lösningar i samverkan med andra parter stöttas.

Insatsområden

Tematiska områden för insatser i Västra Götalandsregionens program för hållbara transporter 2017-2020 är:

  • Energieffektivisering
  • Förnybara drivmedel och el
  • Transporteffektivitet
  • Automatisering och uppkoppling

Inom insatsområdena behöver det ske forskning och utveckling, test och demo, implementering, regeländringar, och ändring av affärsmodeller och användningsmönster.

Underlag i uppdraget om regional plan för infrastruktur för elfordon och förnybara drivmedel

Senast uppdaterad: 2019-11-20 10:55