Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Internationella forsknings- och innovationssamarbeten

För ett konkurrenskraftigt Västra Götaland krävs kapital och kompetens - genom internationella samarbeten finns möjlighet till både finansiering och nya erfarenheter.

Västra Götalandsregionens program för internationella forsknings- och innovationssamarbeten syftar till att stimulera till fler internationella forsknings- och innovationssamarbeten.

Program för internationella program för internationella forsknings- och innovationssamarbeten 2017-2020

Mål

Målet för program för internationella forsknings- och innovationssamarbeten 2017-2020 är att västsvenska aktörer – inklusive Västra Götalandsregionen - över tid ska öka sina internationella forsknings- och innovationssamarbeten samt sin påverkan på program och policy genom att:

  • Västra Götalandsregionen ska använda internationella forsknings- och innovationssamarbeten som verktyg för att utveckla exempelvis vården eller kollektivtrafiken, samt för att växla upp insatser inom regional utveckling.
  • Få in fler nya deltagare (sällansökande såsom till exempel kommuner, högskolor, små och medelstora företag (SME)) i Horisont 2020
  • Fler västsvenska koordinatorer i Horisont 2020
  • Fler västsvenskar på påverkanspositioner

Insatsområden

  • Stimulera Västra Götalandsregionens egna deltagande i H2020
  • Stimulera västsvenska aktörers deltagande i Horisont 2020

Programmets insatser syftar till att möta de möjligheter och utmaningar som framförallt Horisont 2020 innebär, i form av krav på nya typer av partnerskap, fokus på stora strategiska satsningar kopplade till samhälleliga utmaningar och styrkeområden, test och demonstration, samt användardriven innovation där näringsliv och offentlig sektor är viktiga samarbetspartners. Det blir därför särskilt viktigt att förbereda aktörerna för breda samarbeten, samt att öka näringslivets, i synnerhet små och stora företags, deltagande.

Senast uppdaterad: 2019-11-20 11:08