Life science

Västra Götaland ska vara en attraktiv och internationellt konkurrenskraftig region inom life science med hög sysselsättning, stark forskning och en innovativ hälso- och sjukvårdsorganisation till nytta för patienter och medborgare.

Det dubbla uppdraget inom kring life science handlar både om strategiska satsningar drivna av Västra Götalandsregionens egna verksamhet inom  hälso- och sjukvård, och om projektfinansiering inom regional utveckling för externa aktörer att söka.

Västra Götalandsregionens program för life science 2017-2020

Mål

Västra Götalandsregionens program för life science 2017-2020 ska bidra till:

  • ökad sysselsättning i branschen med fokus på tillväxt och innovation i små och medelstora företag
  • ökad innovationskraft i hälso- och sjukvården i Västra Götaland som möjliggör samverkan med forskare och företag och bidrar till att nya lösningar kan implementeras i vården till nytta för patienter och medborgare
  • att Västra Götaland stärker sin position som attraktiv region med starka forsknings- och innovationsmiljöer som lockar kompetens och kapital

Insatsområden

Västra Götalandsregionens program för life science 2017-2020 är indelat i tre insatsområden för hur projekt och satsningar sorteras:

  1. Innovation och företagstillväxt
  2. Infrastruktur för FoI inom hälso- och sjukvården
  3. FoU i samverkan
Senast uppdaterad: 2018-02-06 15:17