Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Livsmedel och gröna näringar

Foto:Ulrika Brunn

Västra Götalandsregionen inriktning för långsiktigt hållbar livsmedelsförsörjning bygger på uppdraget att främja regional utveckling och invånarnas hälsa.

Livsmedel och gröna näringar är en viktig satsning inom Västra Götalandsregionens arbete för långsiktig hållbar utveckling. Fokus ligger på utveckling av produktionen, kompetensförsörjning och goda matvanor.

Program för livsmedel och gröna näringar 2017-2020

Livsmedelsstrategin - lokalt arbete med Livsmedelsstrategi för Sverige

Mål

Västra Götalandsregionens program för livsmedel och gröna näringar 2017-2020 ska bidra till:

  • stärkt innovationskraft i Västra Götaland genom samverkan mellan näringsliv, forskning och offentlig sektor 
  • mer hållbar livsmedelsproduktion för att möta utmaningar inom klimat- och miljöområdet och för att möta ökande kundkrav  
  • ökad sysselsättning med fokus på kompetensförsörjning, branschens attraktivitet och utveckling av små och medelstora företag 
  • mer hållbar konsumtion av livsmedel för att främja folkhälsa och minska miljöpåverkan

Insatsområden

Programmet för livsmedel och gröna näringar är indelat i tre insatsområden för att öka konkurrenskraften, främja ökad sysselsättning och integration samt att bidra till klimatomställning och mer hälsosamma matvanor:

  1. Ökad konkurrenskraft genom kraftsamling och innovation
  2. Förbättrad kompetensförsörjning och attraktivitet i branschen
  3. Hållbar konsumtion av livsmedel

Mat i Västra Götaland - Miljöavdelningens syn på matens betydelse för miljö, klimat, hälsa och affärsmöjligheter vid omställning till en mer hållbar konsumtion och produktion. 

Skolmatsakademin

Skolmatsakademin är ett kunskapsnätverk inom Västra Götaland som vänder sig till dig som är verksam inom skola och skolrestaurang.

Sök och rapportera projektstöd

Här hittar du information om hur du söker projektstöd inom regional utveckling, vilka krav som finns på rapportering samt vilka blanketter som ska användas.
Profilbild av Berit Mattsson

Berit Mattsson

Regionutvecklare – Livsmedel och gröna näringar, Västkuststiftelsen
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Robin Kalmendal

Regionutvecklare
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2017-03-08 13:32