Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Små och medelstora företag

Små och medelstora företag spelar en viktig roll genom att bidra till tillväxt, social sammanhållning och att skapa jobb. De är också en viktig grund för ökad innovationsutveckling.

Västra Götalandsregionens handlingsplan ska vara ett stöd för insatser för att samordna och finansiera olika verksamheter och projekt för ökad konkurrenskraft och utveckling av näringslivet i Västra Götaland. Handlingsplanen är förlängd till och med 2020. 

Handlingsplan för små och medelstora företag 2016-2018

Mål

Mål för Västra Götalandsregionens handlingsplan för små och medelstora företag 2016-2018 (förlängd till och med 2020) är att:

  • förenkla för företagsamhet
  • bidra till fler innovationer
  • öka företags strategiska kompetensutveckling
  • hitta nya marknader
  • underlätta för finansiering

Insatsområden

Förenklar för företagsamhet

Västra Götalandsregionens insatser inom handlingsprogrammet för små och medelstora företag riktar sig mot att stödja till kommuner som vill fullfölja sina ambitioner och göra verklighet av sina handlingsplaner för att förbättra företagsklimatet i sin kommun. Exempel på insatser är t ex att stötta genom processtöd, föreslå utbildningsinsatser och vi initiera och genomföra dialoger mellan region, kommunalförbund, kommun och så vidare.

Ett av handlingsplanens mål är att alla kommuner i Västra Götaland ska ha ett genomtänkt och väl kommunicerat koncept för effektiv handläggning och guidning av företagarprojekt, senast under 2018.

Kontakt: Hanna Blomdahl: 076 051 75 42 eller hanna.blomdahl@vgregion.se

Underlätta för upphandling

Västra Götalandsregionen vill se fler små och medelstora företag i offentliga upphandlingar. Därför ska insatser inom handlingsprogrammet bidra till ökade kunskaper inom offentlig upphandling för att minska antal krav som inte är relevanta och främja för flexibla och effektiva upphandlingar. Exempel på insatser kan vara att samordnar och genomför utbildningar och seminarier.

Kontakt: Hanna Blomdahl: 076 051 75 42 eller hanna.blomdahl@vgregion.se

Underlätta att lära av varandra

Små och medelstora företags förmåga att förnya sina kunskaper blir allt mer viktig för att bli mer konkurrenskraftig. Därför finansierar Västra Götalandsregionen projekt som underlättar för företagen att ta till sig och implementera nya kunskaper för att utveckla sin produktion och sina produkter.

Kontakt: Hanna Blomdahl: 076 051 75 42 eller hanna.blomdahl@vgregion.se

Locka och behåll rätt kompetens

Brist på lämplig arbetskraft är ett av de största tillväxthindren för företag i Västra Götaland enligt Tillväxtverkets rapport om företagens villkor och verklighet 2014.

Handlingsprogrammets insatser ska bidra till att hjälpa små och medelstora företag att växa och möta de utmaningar och möjligheter som ökade krav på effektivisering, globalisering och automatisering innebär. Det görs genom att verka för att fler företag använder strategisk kompetensförsörjning som ett verktyg för att nå sina affärsmässiga mål.

Kontakt: Eva-Lena Ekman: 0700 - 20 64 64 eller eva-lena.ekman@vgregion.se

Nya marknader

Insatserna inom handlingsprogrammet ska bidra till att underlätta för företag att nå nya marknader både i Sverige och internationellt. Exempel på detta kan vara att skapa bättre samordning mellan aktörer som kan hjälpa till när det gäller exportfrågor och internationalisering.

Företag har även möjlighet att söka finansiering för att hitta nya internationella marknader.

Kontakt: Olle Jonäng: 0705- 16 78 01 eller olle.jonang@vgregion.se

Hitta finansiering

En väl fungerande kapitalförsörjning är en nödvändighet för utveckling av näringslivet. Det handlar om kapital för att utveckla affärsmodeller, tillväxt på nya och befintliga marknader och utveckling av nya varor/tjänster etc. Det görs t ex genom Västra Götalandsregionens olika finansieringserbjudanden som konsultcheckar, FoU-kort. Läs mer om företagsfinansiering.

Senast uppdaterad: 2019-11-20 12:36