Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Utbildning och arbetsmarknad

Sverige är en kunskapsekonomi där kunskap och kompetens är viktiga konkurrensmedel gentemot omvärlden. Hög innovationsförmåga är en förutsättning för att svenska företag ska vara långsiktigt konkurrenskraftiga. I detta program ligger fokus på arbetskraftens och befolkningens utbildning och kompetens som ett villkor för Västra Götalands innovationskapacitet och förmåga att utveckla västsvensk samhällsekonomi.

Kompetensförsörjning inbegriper såväl arbetsgivares efterfrågan på kompetens som att utbudet av kompetens ska vara relevant, rätt dimensionerat, synligt och tillgängligt. En väl fungerande kompetensförsörjning kännetecknas av en effektiv matchning av utbud och efterfrågan av kompetens.

Regionutvecklingsnämndens program för utbildning och arbetsmarknad 2018-2020

Mål

Regionutvecklingsnämndens program för utbildning och arbetsmarknad 2018–2020 ska bidra till

  • att bryta utanförskap och stärka kopplingarna mellan utbildning och arbetsliv
  • en väl fungerande kompetensförsörjning som matchar arbetsmarknadens behov genom bättre samverkan och planering inom utbildningsområdet
  • att alla invånare ska ha möjlighet att ta tillvara sin potential och kompetens i utbildning och arbetsliv genom att främja livslångt lärande.

Insatsområden

Programmet för utbildning och arbetsmarknad pekar ut tre insatsområden:

  • Tidiga insatser för kompetensförsörjning
  • Matchning på arbetsmarknaden
  • Tillvarata allas kompetens

Sök och rapportera projektstöd

Här hittar du information om hur du söker projektstöd inom regional utveckling, vilka krav som finns på rapportering samt vilka blanketter som ska användas.

Susanne Hammarström

Regionutvecklare
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Eva-Lena Ekman

Regionutvecklare
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2018-10-03 14:28