Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Kommunikation VG 2030

Material och kommunikationsstöd till er som är med och genomför Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021-2030.

Presentationsmaterial 

Det finns tre presentationer (en kort på svenska, en längre version på svenska och en engelsk version) om innehållet i den regionala utvecklingsstrategin. Materialet är fritt att använda. En kort beskrivande text finns i anteckningsfältet under varje bild.

Presentation av regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland (.ppt)

Presentation av regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland - kort (.ppt)

Presentation av regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland - engelska (.ppt)

Bilder

Omslagsbild (16:9) med stämpel

Omslagsbild (16:9) utan stämpel

Omslagsbilderna kan t.ex användas i powerpoint-presentationer, på webbsidor, i sociala medier eller i nyhetsbrev när det handlar om arbetet med genomförandet av strategin. Kontakta oss om du vill låna andra bilder från strategin eller har frågor!

Budskap

Huvudbudskapen ska stödja vår gemensamma kommunikation om den regionala utvecklingsstrategin. De sammanfattar och förklarar de viktigaste budskapen från strategin och kan användas som de står nedan eller skrivas om efter sammanhang. De kan också användas till en så kallad ”boilerplate”, en kort, förklarade text i slutet av en nyhet, pressmeddelande eller webbsida, där man vill sätta en enskild händelse i ett större sammanhang.

- Tillsammans gör vi Västra Götaland till ett föredöme för omställning till ett hållbart och konkurrenskraftigt samhälle. (Det är även strategins mål)

- Strategin består av fyra långsiktiga prioriteringar som gäller fram till 2030. De beskriver de fyra viktigaste områdena för gemensamma insatser för att klara omställningen till ett hållbart och konkurrenskraftigt samhälle: stärka innovationskraften, bygga kompetens, öka inkluderingen och knyta samma Västra Götaland.

- Strategin har fyra tvärsektoriella kraftsamlingar som gäller fyra år i taget: elektrifiering, digitalisering, fullföljda studier och cirkulära affärsmodeller. Syftet med kraftsamlingarna är att förstärka arbetet med de långsiktiga prioriteringarna genom riktade resurser och samverkan.

- Vi som bidrar till genomförandet av strategins kraftsamlingar och att uppnå prioriteringarna och målet är näringslivet och dess organisationer, länets 49 kommuner och fyra kommunalförbund, akademi och forskningsinstitut, det civila samhället, Västra Götalandsregionen samt länsstyrelsen och andra statliga myndigheter. Vi har olika ansvar, resurser och kunskaper som vi bidrar med.

Mer information och förklaringsmodeller finns i powerpoint-presentationerna om strategin.

Webb

Hänvisa till VGR:s webbsida om strategin med kortadressen www.vgregion.se/vg2030. Då riskerar ni inte att länkar bryts om vi byter plats på sidor, uppdaterar dokument eller flyttar information från en sida till en annan. Det är också enklare att säga och minnas vid presentationer eller att skriva i sociala medier. Använd gärna de bilder från strategin som finns på den här sidan för att synliggöra strategin i er kommunikation. 

Förkortningar

För Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021-2030 använder vi förkortningen VG 2030. Förkortningen RUS används ibland internt och betyder regional utvecklingsstrategi (som alla regioner har), medan VG 2030 syftar på just vår gemensamma strategi. 

Sociala medier

I sociala medier använder vi #vg2030 i kommunikation om Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021-2030. Från Västra Götalandsregionen kommunicerar vi om strategin i våra sociala medier på 

Nyhetsbrev från VGR

En viktig kanal för VGR:s kommunikation om arbetet med genomförandet av strategin är VGR:s nyhetsbrev.

Prenumerera på nyhetsbrevet här

Maria Jakobsson

Processledare
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2021-06-07 10:55