Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Kraftsamlingar

Foto: Lindholmen Science Park
Fotograf: Robin Aron

Den regionala utvecklingsstrategin innehåller fyra tvärsektoriella kraftsamlingar - elektrifiering, digitalisering, cirkulära affärsmodeller och fullföljda studier. En kraftsamling innebär att extra fokus läggs på stärkt samverkan och samordnat utvecklingsarbete inom ett område under fyra år, 2021-2024.

Tillsammans riktar vi resurser dit med målet att accelerera takten och nå en ökad genomförandekraft i omställningen som består efter avslutad kraftsamling.

Syftet med kraftsamlingarna i Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021-2030 är att stärka arbetet inom en eller flera av de långsiktiga prioriteringarna: stärka innovationskraften, bygga kompetens, öka inkludering och knyta samman Västra Götaland.

Vi som bidrar till genomförandet av kraftsamlingarna och de långsiktiga prioriteringarna i strategin är näringslivet och dess organisationer, länets 49 kommuner och fyra kommunalförbund, akademi och forskningsinstitut, det civila samhället, Västra Götalandsregionen samt länsstyrelsen och andra statliga myndigheter. Vi har olika ansvar, resurser och kunskaper som vi bidrar med.

På gång 2021

Västra Götalandsregionen samordnar arbetet med kraftsamlingarna under 2021. Varje kraftsamling har en samordnare som tillsammans med andra aktörer i Västra Götaland arbetar med de insatser som behövs utifrån kraftsamlingens mål och områden. Under 2021 pågår ett arbete med att ringa in och rikta kraftsamlingarna till de områden där vi gemensamt ska verka för att accelerera takten och nå en ökad genomförandekraft i omställningen som består efter avslutad kraftsamling. På varje kraftsamlings webbsida finns kontaktuppgifter till samordnaren. 

Uppstart för kraftsamlingar

Under maj och juni hålls en digital uppstart för respektive kraftsamling inom Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021-2030. Här kan du anmäla dig. 

Uppstart: Kraftsamling fullföljda studier, torsdag 27 maj 13.30-16. 

Uppstart: Kraftsamling digitalisering, onsdag 2 juni, kl.13-16.30.

Uppstart: Kraftsamling cirkulära affärsmodeller, torsdag 3 juni, kl 9-11. 

Uppstart: Kraftsamling elektrifiering, torsdag 17 juni, förmiddag. Anmälningsmöjlighet fr.o.m. maj. 

Sidan uppdateras när mer information finns.


Senast uppdaterad: 2021-04-21 15:51