Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Cirkulära affärsmodeller

Kraftsamling cirkulära affärsmodeller är en av fyra kraftsamlingar i Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021-2030 som ska stärka vår samverkan och öka takten inom ett område. När vi går från en linjär till en mer cirkulär ekonomi skapas möjligheter till ett långsiktigt konkurrenskraftigt näringsliv, samtidigt som vi möter behovet av att ställa om för att begränsa miljö- och klimatpåverkan.

Uppstart Kraftsamling cirkulära affärsmodeller 3 juni 2021 - se den textade inspelningen på Youtube (1:49 h)

Talare på uppstarten

  • Erik Valvring, Science Park Borås
  • Petra Pettersson, Science Park Borås
  • Kristina Jonäng, Västra Götalandsregionen
  • Peter Algurén, RISE
  • Jakob Steen, Brukspecialisten AB
  • Jonas Willaredt, Husqvarna AB
  • Caroline Düberg Martinsson, Elis
  • Christian Pettersson, Meal Makers
  • Johan P. Lindström, H&M

Tack för att du svarar på vår enkät!

Vi vill gärna veta vad ni tycker är viktigt att satsa på inom kraftsamling cirkulära affärsmodeller och vilka planer ni har, som ryms inom kraftsamlingen.

Enkät inför Kraftsamling cirkulära affärsmodeller

Material behöver behålla sitt värde över tid

Produkter och tjänster som baseras på förnybar energi och råvaror från jord, skog och vatten är nyckeln till att bryta beroendet av olja och andra fossila resurser. Metaller och material som inte kan ersättas med biobaserade råvaror måste återföras till produktionen så att de behåller sitt ekonomiska värde över tid. Det förutsätter nya affärsidéer som ger maximal kundnytta
med minimal resursförbrukning. 

Innovationer inom cirkulär produkt- och affärsutveckling i kombination med produkter och tjänster som bidrar till minskade materialflöden lägger grunden till nya affärsmodeller. Detta skapar lönsamhet och långsiktig ekonomisk hållbarhet.

Västra Götaland kan ta täten i omställningen 

Ett brett införande av cirkulära affärssystem innebär samtidigt en global och grundläggande omställning av ekonomin. Västra Götaland kan vara med och gå i täten. Det finns goda möjligheter att utveckla och stärka cirkulär produktion och konsumtion i hela Västra Götaland utifrån en resurseffektiv utvinning och produktion som inte äventyrar den biologiska mångfalden, trots att uttaget av biomassa ökar.

Innovationerna är viktiga att främja

Innovationer behöver utvecklas, testas och skalas upp. Nya affärsmodeller med förändrade värdecykler ökar behovet av samverkan på både företagsnivå och systemnivå. Genom att några går före öppnas möjligheter för andra branscher och samhällssektorer att haka på och driva processen vidare. Användardriven affärsutveckling, exempelvis tjänstedesign, kan underlätta och stimulera hållbar konsumtion och livsstil.

Här är offentlig sektor en viktig föregångare genom krav i upphandlingar och miljöer för att utveckla, testa och demonstrera nya affärsmodeller.

Hållbar livsstil lockar många

Det finns också ett stort engagemang i det civila samhället, kulturlivet och folkbildningen att inspirera och öka invånarnas förmåga att ställa om till en hållbar livsstil. Det bidrar till att det lokala näringslivets erbjudanden och nya affärsmodeller utvecklas kring exempelvis uthyrning, återbruk, delning och reparation, vilket sammantaget bidrar till levande och attraktiva platser.

Läs mer om kraftsamlingarna i regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021-2030 (sid 16 ff)

Cirkulärt mode och hållbara miljöer

Västra Götaland - Europas innovativa spets och kreativa mylla för cirkulär design inom textil och mode

Jenny Sjöstedt

Samordning
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Birgitta Nilsson

Processledare textil
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2021-08-23 13:16