Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Digitalisering

Kraftsamling digitalisering innebär att nyckelaktörer samverkar, driver och agerar för att öka takten i genomförandet. Digitalisering bidrar till att öka företagens konkurrenskraft, öka effektivisering i offentlig verksamhet och till nya lösningar för ett fossiloberoende samhälle.

Digitalisering innebär en omställning med nya tekniska lösningar, system och processer i privat, offentlig och ideell sektor. Det är förändringsprocesser som innebär både stora möjligheter och utmaningar. Vi måste därför tänka om, tänka nytt och vara modiga för att skapa extra kraft för utvecklingen att ta fart.

Grundläggande förutsättningar med digitalisering behöver finnas på plats med fasta och mobila bredbandsnät som klarar en utveckling mot ett uppkopplat samhälle.

Digitalisering är avgörande för att öka näringslivets konkurrenskraft. Viktiga utvecklingsområden är bland annat digital tjänsteutveckling och digitalisering inom tillverkningsindustrin. Digitalisering har en stor innovationspotential och medför stora förändringar i arbetslivet. Forskning, utbildning, fortbildning och kompetensväxling måste samspela för att möta dessa förändringar.

Offentlig sektors digitalisering har en stor effektiviseringspotential. Kontakterna mellan invånare och myndigheter sker i allt högre grad digitalt, vilket ställer krav på säker datahantering. Invånarnas förutsättningar till delaktighet och inflytande på samhällsutvecklingen ökar genom digitalisering samtidigt som det finns ett digitalt utanförskap.

Öppen data och data med hög kvalitet främjar innovation och skräddarsydda lösningar som ger nytta för invånare. Samtidigt behövs ökad medvetenhet behövs om frågor som handlar om risk och etik, personlig integritet och cybersäkerhet samt media och källkritik.

Kraftsamling digitalisering genomsyrar alla delar av den regionala utvecklingsstrategin. Det finns starka kopplingar till de andra tre kraftsamlingarna, de långsiktiga prioriteringarna och de fyra vägledande principerna.

Läs mer om kraftsamlingen i Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021-2030 (s.19)

Läs mer om Västra Götalandsregionens arbete med digitalisering

Enkät om Kraftsamling digitalisering

Det pågår ett arbete med att få en samlad bild av nuläget och ringa in kraftsamling digitalisering. Svara gärna på en enkät för att bidra till det arbetet. Enkäten är öppen fram till och med 21 maj och resultatet kommer att vara ett av flera underlag för det fortsatta arbetet. 

Till enkäten

Maria Larsson

Samordning
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Anders Carlberg

Avdelningschef
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Tore Johnsson

Strateg
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2021-04-20 15:59