Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Digitalisering

Kraftsamling digitalisering innebär att nyckelaktörer samverkar, driver och agerar för att öka takten i genomförandet. Digitalisering innebär en omställning med nya tekniska lösningar, system och processer i privat, offentlig och ideell sektor. Det är förändringsprocesser som innebär både stora möjligheter och utmaningar. Vi måste därför tänka om, tänka nytt och vara modiga för att skapa extra kraft för utvecklingen att ta fart.

Program för uppstart 2 juni Konferensen har spelats in och valda föreläsningar kommer att publiceras här i augusti.

Inledningen av Kristina Jonäng finns redan nu att titta på här

Kraftsamling digitalisering har en inriktning med fem breda områden och där varje område har ett tydligt fokus.

 • Näringslivets digitala transformation.
  Små och medelstora företag, tillverkning, S3.
 • Digital kompetens och lärande.
  Omställning av arbetskraft, spetskompetens och ledarskap.
 • Säker och hållbar digital infrastruktur.
  Förvaltningsgemensam digital infrastruktur, bredband, AI, IoT.
 • Offentlig sektors digitala transformation.
  Tillgängliggöra data (öppna), tjänsteutveckling och innovation.
 • Invånarens digitala delaktighet/ tillit.
  Media och informationskunnighet, digitalt utanförskap och invånarnas perspektiv.

Här finns en powerpointpresentation av kraftsamling digitalisering 

Digitalisering

Under våren har vi gjort en kartläggning av digitaliseringen i Västra Götaland genom en enkät och ett stort antal intervjuer.

Läs mer om Nuläget.

Näringslivets digitala transformation

Digitalisering är avgörande för att öka näringslivets konkurrenskraft. Viktiga utvecklingsområden är bland annat digital tjänsteutveckling och digitalisering inom tillverkningsindustrin. Kraftsamlingen har ett fokus på små och medelstora företag.

Digital kompetens och lärande

Digitalisering har en stor innovationspotential och medför stora förändringar i arbetslivet. Forskning, utbildning, fortbildning och kompetensväxling måste samspela för att möta dessa förändringar.

Säker och hållbar digital infrastruktur

Grundläggande förutsättningar för digitalisering behöver finnas på plats med fasta och mobila bredbandsnät som klarar en utveckling mot ett uppkopplat samhälle. Fortsatt implementering av IoT och AI, liksom frågor kopplat till etik och säkerhet, är viktiga utvecklingsområden.

Offentlig sektors digitala transformation

Offentlig sektors digitalisering har en stor effektiviseringspotential. Kontakterna mellan invånare och myndigheter sker i allt högre grad digitalt, vilket ställer krav på säker datahantering. Öppna data och data med hög kvalitet främjar innovation och skräddarsydda lösningar som ger nytta för invånare. 

Invånarens digitala delaktighet och tillit

Invånarnas förutsättningar till delaktighet och inflytande över samhällsutvecklingen ökar genom digitalisering samtidigt som det finns ett digitalt utanförskap. Det behövs en ökad medvetenhet om frågor som handlar om personlig integritet samt media och källkritik.

Regional utvecklingsstrategi

Kraftsamling digitalisering genomsyrar alla delar av den regionala utvecklingsstrategin. Det finns starka kopplingar till de andra tre kraftsamlingarna, de långsiktiga prioriteringarna och de fyra vägledande principerna.

Kraftsamlingen i Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021-2030 (s.19)

Läs mer om Västra Götalandsregionens arbete med digitalisering

Maria Larsson

Samordning
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Anders Carlberg

Avdelningschef
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Profilbild av Tore Johnsson

Tore Johnsson

Samordnare Digital agenda Västra Götaland
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Profilbild av Eric Åkerlund

Eric Åkerlund

Regional bredbands-kooordinator
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Rebecka Lönnroth

Regionutvecklare
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2021-07-31 12:14